NL | EN

Jokerweek 2015 – Box Office

Jokerweek 2015 – Box Office

Van 30 maart tot 3 april organiseert de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw de jaarlijkse Jokerweek.
Tijdens de jaarlijkse Jokerweek worden de reguliere lessen geschrapt om verticale ateliers in te richten waarbij studenten uit verschillende jaren samenwerken rond één centraal thema.
Het thema van dit jaar is “Box Office“!

Het startpunt van de oefening wordt gevormd door een aantal iconische architectuurbureaus.
Eerst zullen de studenten hun bureau-structuur en werkmethodes analyseren, om zelf een eigen bureau te ensceneren.

De tweede stap van de oefening verschuift van de historische realiteit naar de hedendaagse hypothese.
De iconische architect werpt zich op als bouwheer, en geeft aan een nieuw architectuurbureau bestaande uit 12 studenten, de opdracht een werkplek in Gent anno 2015, op een beperkt oppervlak te voorzien.

Na de analyse splitst de opdracht zich uit in twee hands-on oefeningen. De opsplitsing wordt ondersteund door de ontdubbeling van de werklocatie, Nucleo aan de Lindenlei en de Plateau.
– 6 van de 12 studenten bouwen de scene, de materialisatie van vloer, wanden en plafond, bepalen hoe er naar het bureau wordt gekeken. (Nucleo)
– 6 van de 12 studenten bouwen de attributen, meubelen, waarop kan worden gewerkt, die de sociale interactie bepalen, etc. (Plateau)
Het contact tussen beide groepen is gedurende de oefening gefilterd, waardoor de uiteindelijke visies pas samenkomen in de tentoonstelling op vrijdag.

De praktijkassistenten worden ingeschakeld om de studenten tijdens de week te begeleiden, ze introduceren de studenten in de cultuur van een hedendaags bureau.
De output van de jokerweek is een volledig in karton gematerialiseerd ontwerp van de set van het nieuwe architectuurbureau.
Hierdoor worden de studenten uitgedaagd om constructief na te denken over het bouwen met een simpel materiaal, met geringe stijfheid en sterkte.

Tijdens de Jokerweek zijn ook lezingen gepland van Kristof Crolla, B-Architecten, Luc Deleu, Hera Van Sande, Rotor, Kris Martin, Arthur De Roover + GAFPA, en Raumlabor Berlin.
We hopen jullie dan ook in grote getale te mogen ontmoeten op deze lezingen.

De Kick-off is voorzien op maandag 30 maart om 9u in de Sint Niklaaskerk,
Klik hier voor de planning voor de Jokerweek.

Categorieën: Jokerweek
Trefwoorden: