NL | EN

Inhuldiging CO2-neutrale woonwijk Venning

3490999Op 19 juni 2015 werd de CO2-neutrale sociale woonwijk ‘Venning’ in Kortrijk ingehuldigd door Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

De woonwijk is één van de demonstratieprojecten die gerealiseerd werd in het kader van het Europese onderzoeksproject ‘Eco-life’. De onderzoeksgroep bouwfysica o.l.v. Prof. A. Janssens is partner in het project, en evalueert op basis van monitoring in welke mate de ontwerpdoelstellingen op het vlak van energiegebruik, emissies en binnenklimaat gerealiseerd worden. De eindrapportering is voorzien voor begin 2016.

http://www.ecolife-project.eu/index.html

Categorieën: Onderzoeksgroep
Trefwoorden: , ,