NL | EN

opening devitrine #2: Christophe Van Gerrewey

devitrine#2Op donderdag 15 oktober, om 17:30, opent devitrine #2, samengesteld door Christophe Van Gerrewey.

Terzelfdertijd wordt ook de nieuwe film voorgesteld ‘Wat overblijft verandert voortdurend (en omgekeerd): Geert Bekaert in gesprek met Christophe Van Gerrewey’ (2015, ca. 30′).

devitrine is een initiatief van de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Het is een programma van kleine tentoonstellingen die telkens andere fragmenten uit de rijke verzameling — van de faculteit, de vakgroep architectuur en stedenbouw en de Bekaert-collectie — onder de aandacht wil
brengen.
devitrine # 2 toont de inhoud van de Bekaert-collectie aan de hand van het oeuvre van criticus, theoreticus en historicus Geert Bekaert zelf.

U bent van harte welkom,

Dirk De Meyer, Hoofd van de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Mieken Osselaer, Faculteitsbibliothecaris

Download uitnodiging devitrine # 2

Categorieën: Bibliotheek , Lezingen en Symposia
Trefwoorden: , ,