NL | EN

Infodag burgerlijk ingenieur-architect 2016

Infodag burgerlijk ingenieur-architect 2016

Op zaterdag 27 februari 2016, van 10 tot 13 uur, gaat de infodag van de opleiding Burgerlijk Ingenieur-Architect door in de Jozef Plateaustraat 22 te Gent.

Na een verwelkoming door de decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, en toelichtingen over de opleiding, volgt er een opleidingsbeurs gecombineerd met een tentoonstelling, aangevuld met de mogelijkheid om onze infrastructuur (bib, plotlokaal, 3D printer, …) te bezoeken. Studenten, docenten en begeleiders zijn aanwezig om op alle mogelijke vragen te antwoorden.

Inschrijven voor onze infodag kan je hier.

Het is een bijzonder moeilijke opgave om op 18-jarige leeftijd een keuze te maken uit de waaier van opleidingen die de universiteiten en hogescholen vandaag aanbieden. Universiteit Gent wil de studenten dan ook zo goed mogelijk begeleiden in dat proces aan de hand van brochures, studiewijzers en een infodag.

Die dag maken de toekomstige studenten voor de eerste maal kennis met de faculteit, de campus, de leslokalen en last but not least: de professoren, de assistenten en de begeleiders van het vak Ontwerpen. Heel wat studenten zullen op basis van die ervaringen beslissen of ze al dan niet de studies zullen aanvatten, en daarom willen we hen ook op de best mogelijke manier informatie verschaffen over de inhoud van de opleiding.

De infodag start om 10u met een algemene inleiding over de opleiding in auditorium A. Vanaf 11u tot 13u krijgen de studenten de kans om meer informatie te bekomen over onze opleiding in de vorm van een opleidingsbeurs, die uiteenvalt in vijf vakkenclusters: basiswetenschappen, ontwerpen, ontwerpondersteunende vakken, architectuurwetenschappen en gebouwtechniek. Hier zullen cursussen, tekeningen, maquettes, handboeken enzovoort aanwezig zijn aan de hand waarvan vragen kunnen gesteld worden of een gesprek kan starten met de aanwezige professoren, assistenten, praktijkassistenten en studenten.

Tegelijkertijd is er een tentoonstelling die de toekomstige studenten een beeld geeft van de uiteenlopende projecten die binnen de opleiding gebeuren. Hier zullen maquettes, plannen en ander grafisch materiaal worden gepresenteerd, aangevuld met een voorstelling over 3D-visualisaties, en ook de succesvolle jokerweek kan natuurlijk niet ontbreken op de infodag. Tenslotte zullen ook de bibliotheek en het plotlokaal opengesteld worden, en zal de 3D printer te bezichtigen zijn. In de bar kan nagepraat worden met lesgevers en studenten.

We nodigen u dan ook graag uit om op deze dag af te zakken naar ‘de plateau’ om met de opleiding kennis te maken. Hopelijk mogen we op 27 februari ook u ontvangen op de infodag Burgerlijk Ingenieur-Architect!

Meer informatie:
Studiegids Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Inschrijven voor onze infodag kan je hier

Categorieën: Onderwijs
Trefwoorden: