NL | EN

Architectures of mobility and enclosure: City improvement districts and cultural quarters in the South African city

Rink Lecture ImageLezing door Dr Bradley Rink, Department of Geography, Environmental Studies & Tourism, University of the Western Cape, 7 december 2016, 16h00, Campus Boekentoren, J. Plateaustraat 22, B-9000 Gent, aud F (introductie door prof. Michiel Dehaene)

Abstract: In deze lezing zal Bradley Rink een reflectie presenteren op een aantal recente empirische studies over Kaapstad waarin hij de ‘architectures of enclosure’ in de hedendaagse Afrikaanse stad heeft geanalyseerd. Het gevoerde onderzoek gaat de rol na van ‘City Improvement Districts (CIDs)’ en van culturele wijken in relatie tot interventies in en het management van mobiliteit in de bredere context van de Zuid-Afrikaanse stad, zoals dat bijvoorbeeld aan de orde is in het ‘Groote Schuur City Improvement District (GSCID)’ in de zuidelijke buitenwijken van Kaapstad, in het ‘Voortrekker Road Corridor Improvement District (VRCID)’ in de noordelijke buitenwijken, of nog in de stedelijke wijk De Waterkant in Kaapstad’s ‘Central Business District (CBD)’. Binnen deze diverse contexten, zal Bradley Rink de ontwikkeling en operationalisering van de architectuur van mobiliteit en van omsluiting bespreken en laten zien hoe die vandaag de stedenbouw in Zuid-Afrika stuurt door middel van het beheer van bewegingsstromen. Het voorlopige resultaat van dit brede onderzoek geeft aan dat deze architectuur effectief wordt door het mobiliteitsbeheer van mensen, kapitaal, objecten en informatie, waarbij het introduceren van frictie of het gedifferentieerd toelaten van stromen manieren zijn om vorm te geven aan de stad en haar bewoners.

Deze lezing is de tweede in een reeks rond “Architectural and Urban Sustainability in Africa. Current discourses and practices. A critical evaluation”, die is opgezet door Johan Lagae & Michiel Dehaene, en tot stand komt met de steun van VLIR-UOS, de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw (UGent) en het Gents Africa Platform (GAP). Eerstvolgende lezing zal plaatsvinden op 21 februari 2017 (Prof. Jiat Hwee Chang, University of Singapore).

Poster Lezing Bradley Rink

Categorieën: Lezingen en Symposia
Trefwoorden: , ,