NL | EN

Bibliotheek Nieuws

Overlijden Prof. Geert Bekaert

Prof. Geert Bekaert (1928°) is gestorven op 11 september 2016.

Hij was een gezaghebbend kunst- en architectuurcriticus, werkzaam in België en Nederland. Bekaert was doctor honoris causa van de UGent (1999). Een aantal belangrijke essays en boeken van Bekaert verschenen in de reeks ‘Vlees & Beton’, geleid door prof. Mil De Kooning, die samen met dr. Christophe Van Gerrewey ook de ‘Verzamelde Opstellen’ (9 dl.) van Bekaert heeft uitgegeven. Van Gerrewey publiceerde, op basis van zijn doctoraatsonderzoek,  Architectuur, een gebruiksaanwijzing. Theorie, kritiek en geschiedenis sinds 1950 volgens Geert Bekaert (A&S/books, 2015).

In 2006 heeft de UGent de uitgebreide bibliotheek van (ca. 20.000 boeken) van Bekaert kunnen verwerven, nu bewaard in de nieuwe Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Bekaert

 

Faculteitsbibliotheek wint Belgische Architectuurprijs 2015

photoOffice Kersten Geers David Van Severen wint met de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur de Belgische Architectuurprijs 2015 in de categorie ‘Kleine interventies’, één van de vier categorieën van de prijs. De prijs is een organisatie van de Federatie van de Architectenverenigingen van België i.s.m. het architectuurtijdschrift A+, en wordt uitgereikt door een internationale jury.

Naar aanleiding van de prijs verschijnt een artikel over de bibliotheek in A+, nr. 257, dec 2015-jan 2016, pp. 38-42.

Uit het artikel: “Deze Faculteitsbibliotheek is een aanwinst zowel voor de bibliotheek als typologie, als voor de faculteit die met dit eenvoudige ontwerp een indrukwekkend resultaat kan tonen van de opleiding die ze aanbiedt.”

opening devitrine #2: Christophe Van Gerrewey

devitrine#2Op donderdag 15 oktober, om 17:30, opent devitrine #2, samengesteld door Christophe Van Gerrewey.

Terzelfdertijd wordt ook de nieuwe film voorgesteld ‘Wat overblijft verandert voortdurend (en omgekeerd): Geert Bekaert in gesprek met Christophe Van Gerrewey’ (2015, ca. 30′).

devitrine is een initiatief van de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Het is een programma van kleine tentoonstellingen die telkens andere fragmenten uit de rijke verzameling — van de faculteit, de vakgroep architectuur en stedenbouw en de Bekaert-collectie — onder de aandacht wil
brengen.
devitrine # 2 toont de inhoud van de Bekaert-collectie aan de hand van het oeuvre van criticus, theoreticus en historicus Geert Bekaert zelf.

U bent van harte welkom,

Dirk De Meyer, Hoofd van de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Mieken Osselaer, Faculteitsbibliothecaris

Download uitnodiging devitrine # 2

Digitalisering Belgische architectuurtijdschriften/Lezing H. Jannière

fotograaf_ans_brys_nottebohmzaal_1[1]Op 5 november 2015 (20 u) geeft professor Hélène Jannière (Université de Rennes 2) een lezing over twintigste-eeuwse architectuurtijdschriften in de historische Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Die avond worden ook voor het eerst de resultaten van de duurzame digitalisering van Belgische architectuurtijdschriften getoond.

Met op het programma de lezing “Architectuurtijdschriften als onderdeel van een breder verhaal: de Architectuurfocus door Sylvia Van Peteghem (Universiteitsbibliotheek Gent)

http://www.cvaa.be/nl/activiteit/digitalisering-belgische-architectuurtijdschriften-lezing-helene-…
http://www.cvaa.be/nl/artikel/digitalisering-belgische-architectuurtijdschriften

 

Onderwijskast : leesplank in de bibliotheek per docent en vak

nieuwsberichtonderwijskastDe Onderwijskast is een apart boekenrek in de Faculteitsbibliotheek EA – Pool Architectuur, bedoeld voor de tijdelijke opstelling van boeken en tijdschriften die in het kader van specifieke opleidingsonderdelen van de vakgroep Architectuur en Stedenbouw (zoals Bijzondere Vraagstukken, Jokerweek, Ontwerpstudio’s, e.a. ) ter beschikking moeten blijven van de studenten, ook als de werken normaliter uitleenbaar zijn.

Als een docent de titels aan de bibliotheek doorgeeft, staan deze hier op de plank.
http://www.ugent.be/ea/nl/diensten/bibliotheek/onderwijstkast.htm

Digitalisering belgische architectuurtijdschriften

INBOX)38404In 2013 zijn de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC), de Universiteitsbibliotheek Gent (UGent), de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven gestart met de digitalisering van Belgische architectuurtijdschriften. Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds Inbev-Baillet Latour, onder de koepel van de Koning Boudewijnstichting.

In 2014 werden drie belangrijke Belgische architectuurtijdschriften gedigitaliseerd: L’Émulation, L’Habitation à bon marché en Bâtir. In deze tweede nieuwsbrief stellen we het laatste tijdschrift voor dat werd geselecteerd voor digitalisering binnen dit project, L’Ossature métalllique (1932-1948), en geven we een overzicht van de stand van zaken. Volg het project op www.architectuurtijdschriften.be

Op 5 november 2015 (20 u) stellen de partners de gedigitaliseerde tijdschriften voor aan het publiek in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, met een lezing van prof. Hélène Jannière (Université Rennes 2).

http://www.cvaa.be/nl/artikel/digitalisering-belgische-architectuurtijdschriften

devitrine # I Bekaert/Rood

devitrine#1devitrine is een initiatief van de Factulteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Het is een programma van kleine tentoonstellingen die telkens andere fragementen uit de rijke verzameling – van de faculteit, de vakgroep architectuur en stedenbouw en de Bekaert-collectie – onder de aandacht wil brengen 

devitrine#1

Verbouwingswerken aan de nieuwe bibliotheek

Verbouwingswerken aan de nieuwe bibliotheek

Op maandag 30 september 2013 starten de verbouwingswerken aan de nieuwe bibliotheek. We volgen en documenteren de werken op een nieuwe blog.

De Bibliotheekblog Architectuur kijkt niet alleen in de toekomst, maar blikt in de rubriek Afscheid van de zolder terug op wat was. Als we zelf al beweren dat de vakgroepbibliotheek lastig was – lastig maar gastvrij – beschrijft Wan Chan de bibliotheek als een spanning tussen gepastheid en gewoon van alles in het wilde weg doen. Stefaan Vervoort had er zijn eigen dikke raam “een vrijplaats, waarbinnen lustig verkend, gecombineerd en geëxperimenteerd kon worden”.

De blog biedt een blik op de nabije toekomst, vertelt herinneringen aan een boeiende plek, maar geeft ook informatie over alle aspecten van onze bibliotheekwerking.

Het is een dynamische aanvulling in woord en beeld op de statische, informatieve pagina’s van de website van de Faculteitsbibliotheek.

De Vakgroep Architectuur en Stedenbouw bouwt aan een nieuwe website. De Universiteitsbibliotheek ontwikkelt een nieuwe startpagina voor elke faculteitsbibliotheek. Beiden gaan voorjaar 2014 online. Bij de opening van onze nieuwe locatie zal de website van de Faculteitsbibliotheek dan ook grondig vernieuwd gepubliceerd worden.

Vandaag en de komende maanden hebben we veel nieuws te melden. Ons ongeduld kon niet langer op de proef gesteld worden: http://architectuurbibugent.wordpress.com/ is online!

Alle bijdragen zijn welkom : mieken.osselaer@ugent.be

Boek “bOb Van Reeth – Architect” beschikbaar in de bibliotheek

 De catalogus van de pas geopende tentoonstelling “bOb van Reeth. Architect” in Bozar is verkrijgbaar in de bibliotheek.

Je kan het boek uitlenen (plaatskenmerk: TW01 – 72.03.7(493)(A) REET 2013) of een eigen exemplaar kopen voor de prijs van 25,00€ (normale winkelprijs: €29,50 / deluxe editie €39,50). Daarnaast vind je ook de bezoekersgids van de tentoonstelling in de bibliotheekcollectie.

bOb Van Reeth: Architect
In de catalogus bOb Van Reeth – Architect worden veertig ontwerpen verzameld die Van Reeth de afgelopen halve eeuw heeft gemaakt. Eerder dan een oeuvre complète is het een dwarsdoorsnede doorheen zijn werk, als een greatest hits-compilatie waarin bijna elk jaar uit zijn ontwerperscarrière is vertegenwoordigd. In het zichtbaar maken van een architecturale aanpak door middel van afzonderlijke en opeenvolgende werken, van de jaren zestig tot vandaag, wil dit boek een leemte in de architectuurcultuur van de Lage Landen opvullen – Van Reeths werk werd voor het laatst van begin tot eind in boekvorm bijeengebracht in 1985. De veertig projecten in dit boek worden telkens begeleid en toegelicht door één reeds bestaande tekst: conceptnota’s van de hand van Van Reeth zelf, maar ook fragmenten uit interviews, essays, kranten- of tijdschriftartikels, recensies, studententhesissen en architectuurjaarboeken. Zo blijft er ook op papier iets bewaard van de consistentie en diversiteit die de aanpak van Van Reeth gedurende vijf decennia heeft gekenmerkt, en die keer op keer, project na project, dankzij een krachtige ontwerpkeuze is mogelijk gemaakt.

Auteurs: Bart Verschaffel, Christophe Van Gerrewey, Birgit Cleppe

http://www.bozar.be/activity.php?id=13835

12