NL | EN

Beurzen en Prijzen

Marc Delghust wint innovatie-award de ‘Slimme GEIT’

uitreiking-slimme-geitOp donderdag 20 oktober won Marc Delghust de innovatie-award de Slimme GEIT voor zijn bijdrage ‘Meer nauwkeurige energiebesparingsvoorspellingen voor woningen: een pragmatische BIM-aanpak zowel met als zonder eigen BIM-model’ aan het gerenommeerde NZEB Symposium – Passive & Beyond.

Hij ontving deze award uit handen van Eerste gedeputeerde Lemmens voor de provincie Antwerpen en Pixii-directeur Vanden Berghe. GEIT staat voor Gebouw, Energie-efficiëntie, Innovatie en Techniek. Naast Marc Delghust was ook Elisa Van Kenhove genomineerd voor de award.

http://pixii.be/nieuws/de-innovatie-award-de-slimme-geit-gaat-naar-marc-delghust

Prof. Arnold Janssens wint Best Paper Award

CaptureDe paper “Results of Belgian quality control framework for cavity wall insulation” van Arnold Janssens, Marc Delghust en Nathan Van Den Bossche werd op het Central European Symposium on Building Physics in Dresden bekroond met de best paper award.

De paper sluit aan op verschillende onderzoeksprojecten van Universiteit Gent die geleid hebben tot technische richtlijnen en een kwaliteitskader. Sinds de implementatie ervan in 2012 zijn al meer dan 20.000 werven uitgevoerd, en de paper toont aan dat de gemeten U-waarde in situ in overeenstemming is met de voorspellingen aan de hand van berekeningen.

ATIC-prijs Marcel Herman

BEELD-6Karel-Jan Smet en Eveline Van Poucke, in 2014 afgestudeerd aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, hebben met hun masterscriptie de ATIC-prijs Marcel Herman gewonnen. ATIC is de Koninklijke Vereniging van de Verwarmings-, Ventilatie- en Klimaatsbeheersingtechniek.

Op 24 maart presenteren zij hun onderzoek in de Faculty Club te Leuven. De titel van de winnende scriptie: ‘Simulatieondersteunde ontwerpoptimalisatie van een GEOTABS kantoorgebouw’. Promotoren waren professor Wim Boydens en Jelle Laverge.

Meer informatie:
http://www.atic.be/activity/130

Dr. Ricardo Agarez gastonderzoeker aan de vakgroep vanaf 1 januari 2015

In januari 2015 vervoegt Ricardo Agarez, een postdoctoraal onderzoeker van Portugese origine, de vakgroep voor een onderzoeksverblijf van 1 jaar. Het verblijf wordt gefinancierd via een Marie-Curie Pegasus beurs van het FWO.

Ricardo Agarez behaalde in 2013 zijn doctoraat bij prof. Adrian Forty aan de Bartlett School for Architecture (University College London) met een proefschrift getiteld “Regionalism, Modernism and Vernacular Tradition in the Architecture in Algarve, Portugal, 1925-1965”. Voor dat onderzoek werd hij bekroond met de RIBA President’s Award for Research 2013.

Ricardo Agarez zal aan de vakgroep werken rond het thema “Bureaucratie en vertoog in alledaagse architectuur, 1930-1970” en vanuit dat perspectief samenwerken met de onderzoeksgroep van prof. Johan Lagae, waar hij in het bijzonder ondersteuning zal geven bij een lopend FWO-project getiteld “België bouwt (1918-1969). Strategieën, netwerken en vertogen in/over de productie van Belgische overheidsarchitectuur” (drs. Jens Van de Maele).

Luce Beeckmans wint Jan van Gelderprijs 2013

Luce Beeckmans wint Jan van Gelderprijs 2013

Luce Beeckmans wint met haar dissertatie de Jan van Gelderprijs voor beste kunsthistorische publicatie van 2013. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) aan een auteur onder de 35.

Uittreksel uit het juryrapport:
Alle vier de genomineerde studies bezitten volgens de jury bijzondere kwaliteiten. Eén dissertatie echter verenigt deze allemaal en levert op geheel eigen wijze een bijdrage aan het Nederlands kunsthistorisch discours. Onderzoek doen naar primaire bronnen die niet voor het oprapen liggen, slecht ontsloten of toegankelijk zijn en zich op zeer verspreide locaties bevinden. Een zeer omvangrijk onderzoeksterrein, zowel fysiek als inhoudelijk, zich begevend op de terreinen van de sociologie, antropologie, stadsgeschiedenis, politieke geschiedenis en geschiedenis van de stedenbouw.

Dat heeft Luce Beeckmans (1983) voor elkaar gekregen met haar proefschrift ‘Making the African City. Dakar, Dar es Salaam, Kinshasa, 1920-1980’. Door een glasheldere structuur die niet rigide is en zorgvuldige formuleringen is deze omvangrijke studie spannend om te lezen. De wetenschappelijk weloverwogen verantwoording, de historiografische en methodische evaluatie die steeds gegeven worden, maken duidelijk dat hier een bijzondere stap wordt gezet in de geschiedschrijving van de stedenbouwkunde, zowel de Afrikaanse als in afgeleide zin ook de Europese. De wijze waarop gewerkt is, is een frisse bijdrage binnen het Nederlandstalig stedenbouwkundig discours. Het feit dat door de hele studie steeds weer wordt teruggegaan op de vorm van de stad is wat de jury betreft een belangrijke wetenschappelijke bijdrage. De fysieke effecten van papieren planvorming, segregatiepolitiek, demografische bewegingen, ideologie en lokale tradities worden ingezet om de structuur, het uiterlijk en de veranderingen van de stad te verklaren. Om daarbij een duidelijke koers te blijven varen, niet beperkt door methodische of andere uitgangspunten, is een grote verdienste die wat de jury betreft de Jan van Gelderprijs 2013 volkomen verdient.

http://www.kunsthistorici.nl/2013/11/onderzoek-naar-afrikaanse-steden-wint-jan-van-gelderprijs-2013/

Kristiaan Borret ontvangt Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur 2012-2013

Kristiaan Borret ontvangt Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur 2012-2013

De prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor architectuur is afgelopen zaterdag uitgereikt aan Antwerps stadsbouwmeester Kristiaan Borret. De jury, met als voorzitter Paul Vermeulen, droeg de stadsbouwmeester als laureaat voor omdat hij samen met zijn team al zeven jaar bewijst dat zijn aanpak vruchten afwerpt.

Sinds 2005 is Kristiaan Borret gastprofessor aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20131012_00787693

Pruys Bekaert Programma

 Het online magazine Archined en het Designplatform Nederland organiseren een wedstrijd voor architectuur- en designkritiek in de Lage Landen. De prijzen zijn genoemd naar Simon Mari Pruys en naar Geert Bekaert. Auteurs kunnen tot 6 december 2013 eigen teksten inzenden of artikelen van anderen nomineren. Van de jury van de architectuurkritiekprijs maken onder meer Ed Taverne, Arjen Oosterman en Christophe Van Gerrewey deel uit.

http://www.ontwerpschrijfkunst.org/

Masterproefprijzen Charles Vermeersch 2013

Elk jaar worden in september de masterproefprijzen van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw verleend. Ze worden toegekend aan de beste scripties die het afgelopen academiejaar werden gemaakt binnen de opleiding Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur.

De behaalde punten vormen hier niet het belangrijkste criterium. De prijzen zijn vooral ook bedoeld om originele, creatieve of eigenwijze werkstukken te belonen. De masterproef is voor de student immers de bekroning van een persoonlijk onderzoekstraject.

Download presentatie masterproefprijzen

 

Masterproefprijs ‘Ontwerpen’ 2013

Jolein Bergers

Het sterven en de stad: een alternatieve funeraire architectuur als ontwerpopgave (Promotor: prof. Dirk Somers & dr. Maarten Van Den Driessche)

 Jolein Bergers vertrekt in haar thesis vanuit de probleemstelling dat de huidige funeraire cultuur zich steeds meer onttrekt aan het stedelijke leven. Door de actuele opmars van het cremeren wordt het sterven meer en meer geïsoleerd op bedrijventerreinen of onbestemde plekken, ver weg van het dagdagelijkse. Vanuit de hypothese dat nieuwe of verbeterde uitvaarttechnieken minder milieubelasting genereren, bestudeert de masterproef opnieuw de relatie tussen de dood en de stad. Een scherpzinnige analyse van de sequens en de locus van de uitvaart voert Jolein naar een spoorwegeiland in Antwerpen centrum, waarvoor ze een dodenstad bedenkt die vol is van het leven.

Masterproefprijs ‘Architectuurwetenschappen’ 2013

Thomas Montulet

Denken, spreken, ontwerpen. Over het vormvocabularium van de architect (Promotor: prof. Dirk De Meyer)

 De masterproef van Thomas Montulet is een gelaagde en strak geregisseerde reflectie over de wijze waarop een architect zijn vormenvocabularium opbouwt. Het gaat daarbij ‘om keuzes van architecten te begrijpen, om overtuigingen tegenover elkaar te zetten, om te onderzoeken hoe vorm ontstaat — en met welke intenties die ontstaat’.
De jury waardeerde onder meer de comparatieve aanpak, met onverwachte ‘koppels’ architecten, die tot verrassende en vruchtbare inzichten leidt. Dat leidt op meerdere pagina’s tot mooie proeven van architectuurkritiek. Het is bovendien, als sluitstuk van een opleiding, een diep persoonlijke reflectie die elementen aanreikt voor een bredere discussie over ontwerponderwijs.

Masterproefprijs ‘Bouwtechniek en Constructie’ 2013

Kim Carbonez

Finite element simulation of tensioned membrane structures in deployable systems (Promotoren: prof. Wim Van Paepeghem & prof. Marijke Mollaert)

 Membraanstructuren worden meer en meer toegepast in de hedendaagse architectuur, met name in tentconstructies, vervormbare gevelelementen, of beweegbare dakelementen, bijvoorbeeld in polyester- of glasvezel. De vervormingen van het membraan bij ontvouwen, voorspannen en gebruik zijn complex en de huidige rekenmethodes schieten vaak tekort. Dit is nochtans erg belangrijk, want de membraanstructuur moet na ontplooiing en voorspanning de gewenste, esthetische vorm vertonen. Kim Carbonez heeft gebruikt gemaakt van eindige-elementensimulaties en geavanceerde materiaalmodellen met grote tentdoeken. De methodologie, ontwikkeld in haar afstudeerwerk, wordt verder verfijnd binnen een lopend onderzoeksproject tussen UGent en VUB.

Masterproefprijs ‘Stedenbouw en Ruimtelijke Planning’ 2013

Sarah Callewaert & Floris Vincke

Urban agriculture in the context of Ghent (Promotoren: dr. Bruno Notteboom & prof. Michiel Dehaene)

 De masterproef van Sarah Callewaert en Floris Vyncke onderzoekt mogelijke scenario’s voor stedelijke landbouw in Gent die kunnen bijdragen tot een duurzame stedelijke ontwikkeling. Ze bouwen een origineel conceptueel raamwerk op van waaruit ze ontwikkelingsvariaties voorstellen, gebaseerd op verscheidene stad-landrelaties. Deze variaties integreren op een narratieve en verbeeldende manier de potenties van stedelijke landbouw. Binnen de complexiteit van actoren en mogelijkheden zetten ze geloofwaardige en tot de verbeelding sprekende toekomstbeelden uit. Stedelijke landbouw is vandaag een ‘hip’ thema, tot in de lifestylebladen toe, maar Sarah en Floris zijn er in geslaagd oppervlakkige observaties te overstijgen.

Prijs Marcel Herman 2012

111221_prijs-marcel-herman-2011_LARGEVoor het 2e jaar op rij werden twee ingenieur-architecten van de Universiteit Gent laureaat van de masterproefprijs ‘PMH Master’. De Belgische vereniging ATIC geeft deze jaarlijkse prijs aan het beste afstudeerwerk dat een onderwerp behandelt uit het vakgebied verwarming, verluchting en klimatisatie (HVAC). De Prijs Marcel Herman (PMH) 2012 ging naar ir.arch. Elisabeth Cnockaert en ir.arch. Tracy Davidson voor hun masterproef ‘Energetische analyse van wijken in situ: invloed van het bewonersgedrag met focus op regelsystemen’ (promotor: Prof. A. Janssens). De prijs ter waarde van 1000 euro werd op 19 maart 2013 uitgereikt in de Faculty Club in Leuven tijdens de Algemene Ledenvergadering van ATIC.

Meer nieuws over de prijs op http://www.atic.be/werkgroepen/prijzen