NL | EN

Bibliotheek

Open deur faculteitsbibliotheek ingenieurswetenschappen en architectuur-ugent.

Picture1Op zondag 27 november 2016, Dag van de Wetenschap, organiseert de UGent (net als vele andere actoren) tal van publieksactiviteiten rond wetenschappen en technologie.

U kan die dag een bezoek brengen aan De Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur. De bibliotheek is vrij toegankelijk van 10u tot 17u. Er staan twee rondleidingen op het programma, met toelichting bij het ontwerp en de collectie door Mieken Osselaer, Faculteitsbibliothecaris. De eerste start om 11u , de tweede om 15u. Hiervoor dient u vooraf in te schrijven via deze link.

De Faculteitsbibliotheek is de transformatie van de negentiende-eeuwse practicumzaal Natuurkunde. Na sluitingstijd kan ze worden omgevormd tot een lezingenzaal. Het ontwerp van OFFICE Kersten Geers David Van Severen won de Belgische Prijs voor Architectuur in 2015, categorie kleine interventie.

Voor meer informatie contacteer Mieken Osselaer, Faculteitsbibliothecaris Ingenieurswetenschappen & Architectuur – UGent- Jozef Plateaustraat 22 – 9000 Gent – 09 264 40 17 – mieken.osselaer@ugent.be

Overlijden Prof. Geert Bekaert

Prof. Geert Bekaert (1928°) is gestorven op 11 september 2016.

Hij was een gezaghebbend kunst- en architectuurcriticus, werkzaam in België en Nederland. Bekaert was doctor honoris causa van de UGent (1999). Een aantal belangrijke essays en boeken van Bekaert verschenen in de reeks ‘Vlees & Beton’, geleid door prof. Mil De Kooning, die samen met dr. Christophe Van Gerrewey ook de ‘Verzamelde Opstellen’ (9 dl.) van Bekaert heeft uitgegeven. Van Gerrewey publiceerde, op basis van zijn doctoraatsonderzoek,  Architectuur, een gebruiksaanwijzing. Theorie, kritiek en geschiedenis sinds 1950 volgens Geert Bekaert (A&S/books, 2015).

In 2006 heeft de UGent de uitgebreide bibliotheek van (ca. 20.000 boeken) van Bekaert kunnen verwerven, nu bewaard in de nieuwe Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Bekaert

 

Faculteitsbibliotheek wint Belgische Architectuurprijs 2015

photoOffice Kersten Geers David Van Severen wint met de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur de Belgische Architectuurprijs 2015 in de categorie ‘Kleine interventies’, één van de vier categorieën van de prijs. De prijs is een organisatie van de Federatie van de Architectenverenigingen van België i.s.m. het architectuurtijdschrift A+, en wordt uitgereikt door een internationale jury.

Naar aanleiding van de prijs verschijnt een artikel over de bibliotheek in A+, nr. 257, dec 2015-jan 2016, pp. 38-42.

Uit het artikel: “Deze Faculteitsbibliotheek is een aanwinst zowel voor de bibliotheek als typologie, als voor de faculteit die met dit eenvoudige ontwerp een indrukwekkend resultaat kan tonen van de opleiding die ze aanbiedt.”

opening devitrine #2: Christophe Van Gerrewey

devitrine#2Op donderdag 15 oktober, om 17:30, opent devitrine #2, samengesteld door Christophe Van Gerrewey.

Terzelfdertijd wordt ook de nieuwe film voorgesteld ‘Wat overblijft verandert voortdurend (en omgekeerd): Geert Bekaert in gesprek met Christophe Van Gerrewey’ (2015, ca. 30′).

devitrine is een initiatief van de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Het is een programma van kleine tentoonstellingen die telkens andere fragmenten uit de rijke verzameling — van de faculteit, de vakgroep architectuur en stedenbouw en de Bekaert-collectie — onder de aandacht wil
brengen.
devitrine # 2 toont de inhoud van de Bekaert-collectie aan de hand van het oeuvre van criticus, theoreticus en historicus Geert Bekaert zelf.

U bent van harte welkom,

Dirk De Meyer, Hoofd van de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Mieken Osselaer, Faculteitsbibliothecaris

Download uitnodiging devitrine # 2

Digitalisering Belgische architectuurtijdschriften/Lezing H. Jannière

fotograaf_ans_brys_nottebohmzaal_1[1]Op 5 november 2015 (20 u) geeft professor Hélène Jannière (Université de Rennes 2) een lezing over twintigste-eeuwse architectuurtijdschriften in de historische Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Die avond worden ook voor het eerst de resultaten van de duurzame digitalisering van Belgische architectuurtijdschriften getoond.

Met op het programma de lezing “Architectuurtijdschriften als onderdeel van een breder verhaal: de Architectuurfocus door Sylvia Van Peteghem (Universiteitsbibliotheek Gent)

http://www.cvaa.be/nl/activiteit/digitalisering-belgische-architectuurtijdschriften-lezing-helene-…
http://www.cvaa.be/nl/artikel/digitalisering-belgische-architectuurtijdschriften

 

Onderwijskast : leesplank in de bibliotheek per docent en vak

nieuwsberichtonderwijskastDe Onderwijskast is een apart boekenrek in de Faculteitsbibliotheek EA – Pool Architectuur, bedoeld voor de tijdelijke opstelling van boeken en tijdschriften die in het kader van specifieke opleidingsonderdelen van de vakgroep Architectuur en Stedenbouw (zoals Bijzondere Vraagstukken, Jokerweek, Ontwerpstudio’s, e.a. ) ter beschikking moeten blijven van de studenten, ook als de werken normaliter uitleenbaar zijn.

Als een docent de titels aan de bibliotheek doorgeeft, staan deze hier op de plank.
http://www.ugent.be/ea/nl/diensten/bibliotheek/onderwijstkast.htm

Zomer in de bibliotheek

strandcabineDe Faculteitsbibliotheek is gesloten vanaf 13 juli tot en met 24 juli 2015.
Voor de rest van de zomerperiode (6 juli-18 september 2015) kan je in de bibliotheek terecht van maandag tot vrijdag, van 9u tot 13u.

De openingsuren per dag kan je online op de kalender raadplegen: http://lib.ugent.be/en/libraries/TW01

Digitalisering belgische architectuurtijdschriften

INBOX)38404In 2013 zijn de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC), de Universiteitsbibliotheek Gent (UGent), de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven gestart met de digitalisering van Belgische architectuurtijdschriften. Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds Inbev-Baillet Latour, onder de koepel van de Koning Boudewijnstichting.

In 2014 werden drie belangrijke Belgische architectuurtijdschriften gedigitaliseerd: L’Émulation, L’Habitation à bon marché en Bâtir. In deze tweede nieuwsbrief stellen we het laatste tijdschrift voor dat werd geselecteerd voor digitalisering binnen dit project, L’Ossature métalllique (1932-1948), en geven we een overzicht van de stand van zaken. Volg het project op www.architectuurtijdschriften.be

Op 5 november 2015 (20 u) stellen de partners de gedigitaliseerde tijdschriften voor aan het publiek in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, met een lezing van prof. Hélène Jannière (Université Rennes 2).

http://www.cvaa.be/nl/artikel/digitalisering-belgische-architectuurtijdschriften

devitrine # I Bekaert/Rood

devitrine#1devitrine is een initiatief van de Factulteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Het is een programma van kleine tentoonstellingen die telkens andere fragementen uit de rijke verzameling – van de faculteit, de vakgroep architectuur en stedenbouw en de Bekaert-collectie – onder de aandacht wil brengen 

devitrine#1

Opening Bibliotheek

image003De Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur opent op maandag 8 december 2014, 9u op de nieuwe locatie. Openingsuren en contactinfo.

De nieuwe bibliotheek van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Pool Architectuur, werd na een beperkte architectuurwedstrijd ontworpen door OFFICE Kersten Geers David Van Severen. Beide ontwerpers zijn oud-studenten van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw. Ze is de transformatie van de negentiende-eeuwse practicumzaal Natuurkunde. Het ontwerp van de bibliotheek laat toe dat zij na sluitingstijd kan omgevormd worden tot een lezingenzaal voor de faculteit.

Dankzij het verwerven van de bibliotheek van Geert Bekaert, dr. h.c. van onze universiteit, is de bibliotheek, voor wat haar architectuurcollectie betreft, verdrievoudigd in omvang tot 30.000 boeken en 900 tijdschrifttitels. De opening van het nieuwe project valt samen met het publiek toegankelijk maken van deze belangwekkende onderzoekscollectie.

Op 18 december wordt de bibliotheek feestelijk geopend.

12