NL | EN

Doctoraatsverdedigingen

Doctoraatsverdediging Eline Himpe

UitnodigingElineHimpe_Page_1Eline Himpe nodigt u van harte uit op de openbare verdediging van haar doctoraatsproefschrift met als titel: Het karakteriseren van residentieel energiegebruik voor warmte op basis van slimmemeterdata. Promotor: Prof. Arnold Janssens.

Het proefschrift werd ingediend tot het behalen van de academische graad Doctor in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur.

Woensdag 28 juni 2017 om 18u00. Auditorium K, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.

Gelieve voor 22 juni uw aanwezigheid te bevestigen via: https://webapps.ugent.be/eventManager/events/himpe

Download de uitnodiging hier

Doctoraatsverdediging Waldo Galle

Personal invitation PhD defence Waldo Galle-1Waldo Galle nodigt u van harte uit op de openbare verdediging van zijn proefschrift.

“Toekomstgerichte ontwerpstrategieën, die toelaten dat de specificaties van een gebouw tijdens zijn levensduur kunnen veranderen, hebben nood aan een evaluatiemethode” (Fawcett, 2012). Het doel van het onderhavige onderzoek is de ontwikkeling van een financiële evaluatiemethode die de dynamiek van transformeerbare gebouwen integreert. Er wordt onderzocht hoe transformatiescenario’s kunnen worden opgenomen in levenscycluskostenanalyses.

Personal invitation PhD defence Waldo Galle

Doctoraatsverdediging Tiemen Strobbe

invite_blauw_261015_v5_web-1Tiemen Strobbe nodigt u van harte uit op de openbare verdediging van zijn proefschrift ingediend tot het behalen van de academische graad Doctor in de Ingenieurswetenschappen – Architectuur met als titel: Computerondersteunde exploratie van architecturale ontwerpruimtes: een digitaal schetsboek. Promotoren: Prof. dr. Ronald De Meyer en Prof. dr. ir. Jan Van Campenhout.

Donderdag 19 november 2015, 16u00. Auditorium K, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.

Gelieve voor 10 november uw aanwezigheid te bevestigen via: www.architectuur.ugent.be/doctoraattiemenstrobbe

Uitnodiging Doctoraatsverdediging Tiemen Strobbe

Doctoraatsverdediging Marc Delghust

US_MD_DIGITAAL_01-1Marc Delghust nodigt u van harte uit op de openbare verdediging van zijn proefschrift ingediend tot het behalen van de academische graad Doctor in de Ingenieurswetenschappen – Architectuur met als titel: Verbeterde voorspellingen van het energiegebruik voor ruimteverwarming in woningen: onderzoek op basis van veld-data en vereenvoudigde modellen. Promotoren: prof. dr. ir. arch. Arnold Janssens en dr. Yves De Weerdt.

Vrijdag 6 november 2015 om 16u00. Zaal Rector Vermeylen, Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.

Na afloop bent u van harte welkom op de receptie. Gelieve vóór woensdag 28 oktober uw aanwezigheid te bevestigen via: www.architectuur.ugent.be/doctoraatmarcdelghust

Download de uitnodiging met praktische info.