NL | EN

Jokerweek

Jokerweek 2017: Dot-to-Dot

logo a3Jokerweek 2017: Dot-to-Dot

Van 23 tot en met 31 maart organiseert de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw i.sm. de studentenvereniging ‘De Loeiende Koe’ en de Tweede Masterstudenten de jaarlijkse Jokerweek.

De Jokerweek 2017 staat in het kader van de viering van 200 jaar UGent. Op 8 oktober organiseert de UGent een groot evenement in de stad. Langs het parcours van de Plantentuin tot aan het Pand zullen die dag tal van workshops, experimenten, lezingen, debatten… plaatsvinden. De universiteit toont hiermee haar intellectuele arbeid en maatschappelijke relevantie aan een groot publiek.

Gedurende de Jokerweek worden de studenten uitgedaagd om voorstellen te ontwerpen die op 8 oktober het parcours visueel kunnen vormgeven. Eén groep van studenten zal zich concentreren op het parcours als geheel. We vragen deze studenten om strategieën te ontwikkelen die doorheen de stedelijke ruimte een ‘gedachtenstroom’ waarneembaar maken. Een tweede groep van studenten nodigen we uit om in een werfsfeer via maquette en mock-ups installaties te ontwerpen op 5 locaties langsheen het parcours (De Ledeganck, de Rozier, de Krook, de Aula en het Pand) en dit met 4 vooropgestelde materialen (Bamboe, plastic, touw en houten platen).

De Jokerweek wordt opgevat als een grote ontwerpwedstrijd. Op vrijdag 31 maart worden alle resultaten tentoongesteld in een expositie in het UFO. Deze tentoonstelling kan bezocht worden tot en met vrijdag 7 april. Uit de resultaten van deze week zullen een aantal projecten geselecteerd worden om tegen 8 oktober verder uit te werken en te realiseren.

Tentoonstelling:

Plechtige opening: vr 31 maart om 17:00
Openingsuren: ma 3 – vr 7 april van 08:00-18:00
Locatie: Universiteitsforum, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent

Meer informatie kan u vanaf vrijdag 24 maart vinden op de website: www.jokerweek.be

JOKERWEEK 2016

Werken aan Wijk13_ArbeidVan 21 tot en met 25 maart organiseert de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw i.s.m. studentenvereniging De Loeiende Koe de jaarlijkse Jokerweek.

De editie van dit jaar draagt de titel Werken aan Wijk 13, en daarbij trekken de studenten de stad in om te sleutelen aan de wijk rond het rectoraat van de UGent. De hele week wordt de parking van het rectoraat afgesloten. In samenwerking met de universitaire diensten zoeken we de grenzen van de parkeerdruk op en maken we nieuw publiek domein.

Het project is onderdeel van een onderwijs-innovatieproject van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, waarbij ook studenten uit de opleidingen geschiedenis en sociaal werk en sociale pedagogiek betrokken zijn. In de loop van de week werken deze studenten aan 15 projecten die de relatie tussen stad en universiteit onder de aandacht brengen.

Deze projecten worden op vrijdag 25 maart tentoongesteld tijdens het stadsfestival dat zich op en rond het parkeergebouw van het rectoraat zal ontvouwen, aan de Sint-Pietersnieuwstraat 25, onder de naam ‘Jokerse Feesten’.
Die dag is er vanaf 11u een “koers” voor scholen uit de buurt, voor studenten en voor personeel van de UGent. De universiteit is gastwijk binnen de Gentse 6-wijkse en kandideert als 13e wijk (www.6wijkse.gent) voor dit evenement. De koers start op de Scheldekaai achter het rectoraat en klimt via de Kantienberg naar de aankomstlijn die zich op het St-Pietersplein bevindt. Tussen 14u en 15u is er een ceremonie met de prijsuitreiking van de koers, de inhuldiging van een kunstinstallatie op de site van het rectoraat en de opening van het tentoonstellingsparcours op de site langs de Sint-Pietersnieuwstraat. Aansluitend zijn er muziek-optredens op de parking van het rectoraat.

Meer informatie over het hele evenement vindt u vanaf 21 maart op de website van de Jokerweek 2016: www.jokerweek.be

Jokerweek 2015 – Box Office

Jokerweek 2015 – Box Office

Van 30 maart tot 3 april organiseert de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw de jaarlijkse Jokerweek.
Tijdens de jaarlijkse Jokerweek worden de reguliere lessen geschrapt om verticale ateliers in te richten waarbij studenten uit verschillende jaren samenwerken rond één centraal thema.
Het thema van dit jaar is “Box Office“!

Het startpunt van de oefening wordt gevormd door een aantal iconische architectuurbureaus.
Eerst zullen de studenten hun bureau-structuur en werkmethodes analyseren, om zelf een eigen bureau te ensceneren.

De tweede stap van de oefening verschuift van de historische realiteit naar de hedendaagse hypothese.
De iconische architect werpt zich op als bouwheer, en geeft aan een nieuw architectuurbureau bestaande uit 12 studenten, de opdracht een werkplek in Gent anno 2015, op een beperkt oppervlak te voorzien.

Na de analyse splitst de opdracht zich uit in twee hands-on oefeningen. De opsplitsing wordt ondersteund door de ontdubbeling van de werklocatie, Nucleo aan de Lindenlei en de Plateau.
– 6 van de 12 studenten bouwen de scene, de materialisatie van vloer, wanden en plafond, bepalen hoe er naar het bureau wordt gekeken. (Nucleo)
– 6 van de 12 studenten bouwen de attributen, meubelen, waarop kan worden gewerkt, die de sociale interactie bepalen, etc. (Plateau)
Het contact tussen beide groepen is gedurende de oefening gefilterd, waardoor de uiteindelijke visies pas samenkomen in de tentoonstelling op vrijdag.

De praktijkassistenten worden ingeschakeld om de studenten tijdens de week te begeleiden, ze introduceren de studenten in de cultuur van een hedendaags bureau.
De output van de jokerweek is een volledig in karton gematerialiseerd ontwerp van de set van het nieuwe architectuurbureau.
Hierdoor worden de studenten uitgedaagd om constructief na te denken over het bouwen met een simpel materiaal, met geringe stijfheid en sterkte.

Tijdens de Jokerweek zijn ook lezingen gepland van Kristof Crolla, B-Architecten, Luc Deleu, Hera Van Sande, Rotor, Kris Martin, Arthur De Roover + GAFPA, en Raumlabor Berlin.
We hopen jullie dan ook in grote getale te mogen ontmoeten op deze lezingen.

De Kick-off is voorzien op maandag 30 maart om 9u in de Sint Niklaaskerk,
Klik hier voor de planning voor de Jokerweek.

Slotdebat Hetzelfde Anders

20140306 Posters 2 roostervariatiesDonderdagavond 3 april is het zover. Op de finale dag van de jokerweek vindt in het Ufo het slotdebat plaats tussen Stéphane Beel, Xaveer De Geyter, bOb Van Reeth en Willem Jan Neutelings, gemodereerd door Maarten Delbeke.

Om 15u00 starten we reeds met het programma omtrent de tentoonstelling.
Om 19u30 gaat de lezing van start, gevolgd door een receptie in de foyer van het Ufo en een bal in de Vooruit.

We hopen u allen te mogen verwelkomen op deze feestelijke gebeurtenis!

Jokerweek 2014 – Hetzelfde Anders

20140215-Posters-NLhuge-122x120De vakgroep Architectuur en Stedenbouw nam het initiatief om een internationaal colloquium op te zetten waarop meer dan vijfhonderd sprekers het zullen hebben over thema’s als ‘de superdiverse stad’, ‘conventie en inventie’, ‘architectuur voor een wereld in transitie’, ‘collectief wonen’, ‘de uitwisseling tussen kunst en architectuur’, ‘soft architecture machines revisited’, ‘nouvelle-école-architecture’ en ‘het probleem van de kroonlijst’. De bijdragen worden geleverd door sprekers uit binnen- en buitenland, stafleden van de vakgroep en alle bachelor- en masterstudenten.

Belangrijke publieke lezingen staan ook op het programma op 31 maart, 1 en 3 april. Op 3 april gaat in het Universiteitsforum (Ufo) ook de tentoonstelling open die de resultaten en stellingen van het colloquium omzet in woord en beeld op tientallen grootformaat posters.

Het colloquium sluit af met een uniek debat tussen toparchitecten Stéphane Beel, Xaveer De Geyter, Willem-Jan Neutelings en bOb Van Reeth. Met het colloquium en de bijhorende events zet de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de UGent de 25ste verjaardag van de opleiding ingenieur-architect aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur aan de UGent extra in de verf.

http://www.architectuur.ugent.be/jokerweek/2014/

Jokerweek 2014 – ‘Hetzelfde Anders’: keynotes

Jokerweek 2014 – ‘Hetzelfde Anders’: keynotes

Van vrijdag 28 maart tot donderdag 3 april organiseert de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw opnieuw een Jokerweek: alle studenten en vakgroepleden werken vijf dagen lang intensief samen rond hetzelfde thema.

De jokerweek heeft dit jaar de vorm van een colloquium, en er zijn drie ‘keynote speakers’ geïnviteerd. Op maandag 31 maart spreekt Frans architect en stedenbouwkundige Patrick Bouchain, op dindsdag 1 april Amerikaans stedenbouwkundige Graham Shane. Op donderdag 3 april wordt er door Maarten Delbeke een debat gemodereerd tussen Stéphane Beel, Xaveer De Geyter, Willem Jan Neutelings en bOb van Reeth.

Hetzelfde Anders Keynotes

Jokerweek 2013: Feest in Suburbia

poster jokerweek 2013.inddVolgende week, van 25 tot 29 maart, vindt de jaarlijkse jokerweek plaats. We bezetten deze keer enkele lokalen – waaronder de oude machinezaal – van het Technicum.
Onder het werkthema ‘Feest in Suburbia’ zullen de studenten in de rand van Gent publieke voorzieningen ontwerpen. Er wordt een hele week zonder computers gewerkt en in het kader daarvan zullen enkele korte workshops rond analoge technieken aangeboden worden.

Naast het uitgebreide avondprogramma van De Loeiende Koe, zijn er dankzij de steun van Internationalisation@Home een reeks lezingen gepland. We nodigden dit jaar Prof. Dr. Alexander d’Hooghe (associate professor and director of the MIT Center for Advanced Urbanism), Prof. Arno Brandhubler (Brandhubler+, Lehrstuhl für Architektur und Stadtforschung, universität Nurnberg), Jan Rothuizen (illustrator, beeldend kunstenaar), Leonard Streich (Something Fantastic/ Belgrad, lecturer at ETH Zürich), Prof. Dr. Peter Aeschbacher (Associate Professor at the Pennstate College of Arts & Architecture) en Ing. Arch. André Kempe (Director of Atelier Kempe Thill, Rotterdam) uit.

Doorheen de week zal ook info over het thema, de activiteiten en foto’s verschijnen op de website en facebook pagina
http://www.architectuur.ugent.be/jokerweek/2013
https://www.facebook.com/jokerweek

Jokerweek 2012: Gebouwen voor Gent

120321_jokerweek-2012-gebouwen-voor-gent_LARGEMaandag 26 maart start de jokerweek. Ze neemt de grote kunst-in-de-stad-manifestatie die deze zomer in Gent doorgaat als vertrekpunt. ‘TRACK – A Contemporary City Conversation’ presenteert zich als derde episode in een Gentse geschiedenis aan spraakmakende stadstentoonstellingen. Na Chambres d’Amis en Over the Edges trekt TRACK ook buiten het historische stadscentrum. De tentoonstelling met werken van vijfendertig internationale kunstenaars wil het over stedelijkheid hebben, met de wijken Citadel, Blandijn, Centrum, Macharius, Tolhuis en Tondelier en met de in situ kunstwerken als discussiestof.

De jokerweek wil een parallelle ‘city conversation’ opzetten waarbij niet via artistieke maar via architecturale voorstellen geconverseerd wordt. Studenten doen via maquettes voorstellen om niet met kunst maar met architectuur in de Gentse wijken te opereren. Een lezingenprogramma met lokale- en internationale sprekers kadert de jokerweekoefening.

Alle info vind je op de jokerweekwebsite: http://www.architectuur.ugent.be/jokerweek/2012

12