NL | EN

Onderzoeksgroep

Inhuldiging CO2-neutrale woonwijk Venning

3490999Op 19 juni 2015 werd de CO2-neutrale sociale woonwijk ‘Venning’ in Kortrijk ingehuldigd door Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

De woonwijk is één van de demonstratieprojecten die gerealiseerd werd in het kader van het Europese onderzoeksproject ‘Eco-life’. De onderzoeksgroep bouwfysica o.l.v. Prof. A. Janssens is partner in het project, en evalueert op basis van monitoring in welke mate de ontwerpdoelstellingen op het vlak van energiegebruik, emissies en binnenklimaat gerealiseerd worden. De eindrapportering is voorzien voor begin 2016.

http://www.ecolife-project.eu/index.html

Solar Decathlon China

Solar Decathlon China

De Universiteit Gent, in samenwerking met het Polytechnisch Instituut van de Universiteit van New York, en het Worcester Polytechnisch Instituut, stuurde deze zomer een ploeg van meer dan 30 studenten naar China voor deelname aan de eerste Solar Decathlon China wedstrijd.

Van 13 juli tot 22 augustus verbleef team BEMANY (Belgium – Massachusetts – New York) te Datong, een stad die ongeveer 4 uur ten westen van Peking is gelegen. Gedurende de eerste week bouwde het team hun wedstrijdwoning die het in de voorafgaande maanden zelf geprefabriceerd had in de VS. De woning werd speciaal ontwikkeld voor deze wedstrijd en werd bijna volledig uit composietmaterialen gerealiseerd, de woning was hierdoor zeer licht in gewicht en gemakkelijk opbouwbaar. Ook werden er speciale betonnen voertegels ontwikkeld om het thermisch gedrag van de woning te optimaliseren. Eén van de ontwerpcriteria voor deze wedstrijd is dat de woning meer energie produceert dan ze verbruikt. Aan dit criteria werd voldaan door vooreerst het energieverbruik te minimaliseren en vervolgens door energie te produceren met behulp van zonnecellen.

Na de opbouw werd het huis, samen met de huizen van 20 andere teams, opengesteld voor het Chinese publiek. Deze publieke tentoonstelling trok meer dan 30 000 bezoekers naar het huis over een periode van 10 dagen. Gedurende de tentoonstelling werden er ook verschillende wedstrijden georganiseerd waarbij de verschillende teams punten scoorden afhankelijk van hun prestatie. Zo werd er ondermeer temperatuur en vochtigheid binnen de woningen opgemeten, werden er kleren gewassen en gedroogd, werd het energieverbruik en de energieproductie opgemeten, en kwamen er verschillende jury’s langs om het project te beoordelen. Na het optellen van de scores beëindigde team BEMANY in 8st positie.  Op verzoek van de Burgemeester van Datong zal de woning een permanent onderdeel blijven uitmaken van een tentoonstellingspark dat is toegewijd aan de eerste Solar Decathlon wedstrijd in China.

Het project is een initiatief van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, dit was de tweede maal dat de Universiteit deelnam aan de Solar Decathlon wedstrijd.

Hier kan je een paar foto’s bekijken:
http://www.flickr.com/photos/ugentvas/sets/72157635475460255/with/9722297503/

Archief Maarten Van Severen

 De databank van het archief van Maarten Van Severen is officieel gelanceerd: www.maartenvanseveren.be

De databank die het archief doorzoekbaar maakt is gekoppeld aan een beeldbank, die elk projectdossier uit het archief meteen illustreert. Wie wil kan een project opzoeken in de databank en vervolgens het archiefdossier opvragen en bekijken in de leeszaal van De Zwarte Doos.

De databank werd gerealiseerd op initiatief van de Maarten Van Severen Foundation met de steun van de Vlaamse overheid en de Stad Gent.

De Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent is partner van het project.
Onder leiding van prof. Fredie Floré werkten verschillende masterstudenten ingenieur-architect mee aan een eerste verkenning van het archief.

http://www.standaard.be/cnt/DMF20130529_00602502

Lijnstad, passageruimtes aan de E19

130124_lijnstad-passageruimtes-e19_LARGEU bent van harte uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling: Lijnstad, passageruimtes aan de E19

op woensdag 20 februari om 20u00 in de Blauwe Foyer, deSingel, Internationale Kunstcampus te Antwerpen.

In de winter van 2011 reisden twee jonge architecten – Thomas Cattrysse en Simon De Waepenaere – langs de E19 van Parijs naar Amsterdam, en terug. Tijdens verschillende expedities werd deze snelweg, en de ruimtes die in de rand daarvan te vinden zijn (snelwegparkings, hst-stations, logistieke parken, grensposten, luchthavens en pretparken), nauwgezet gedocumenteerd. Op al deze plekken stapten zij uit de auto. Met een blik die ergens het midden houdt tussen deze van de archeoloog, de antropoloog en de architect keken ze, al wandelend, naar de ingrepen, objecten, voorwerpen en activiteiten die de ruimte langs de snelweg organiseren.

In samenwerking met het Labo Stedenbouw van de Universi­teit Gent werd het verzamelde materiaal van hun expedities bijeengebracht op een website die deze diverse stedelijke plaatsen – toepasselijk Lijnstad genaamd – in beeld brengt en benoemt. Het is het verhaal geworden van een ruimte die, hoewel ze bij iedereen op een vluchtige manier gekend is, toch in de marge van het collectieve stadsbeeld blijft hangen. Deze tentoonstelling brengt dan ook de ruimte van de snelweg meer op de voorgrond door in te zoomen op haar vocabularium, haar auteurs en haar grammatica.

Van 21 februari t/m 03 april 2013.

Meer info via:
www.lijnstad-e19.eu
www.vai.be
www.desingel.be

Lijnstad is een productie van Thomas Cattrysse, Simon De Waepenaere en Labo S (UGent) i.s.m. het Vlaams Architectuurinstituut, deSingel, en met de steun van de Vlaamse Overheid.

Lijnstad E19

111107_Lijnstad_E19_LARGEMet de succesvolle architectuursafari ‘Expeditie E19‘ op de Dag van de Architectuur van het VAi en de start van een studio in de 1e master werd de aftrap van het project ‘Lijnstad E19, Ruimte voor Infrastructuur’ eindelijk gegeven.

Onder het motto ‘De snelweg is een stad’ en met de E19 als rode draad, richt dit project zich op de verschillende zogenaamde netwerkruimtes die typerend zijn voor onze hedendaagse cultuur. Op haast archeologische wijze wordt er gezocht naar stedelijke en architecturale sporen. We bestuderen de potenties van deze plaatsen die ondanks hun maatschappelijk belang vandaag nog steeds genegeerd blijven.

Het project wordt geleid door oud-studenten Simon De Waepenaere en Thomas Catrysse onder de vleugels van het Labo Stedenbouw. Volg dit project via de website lijnstad-e19.eu

E-Cube opgebouwd in Washington

110920_e-cube-opgebouwd-in-washington_LARGEDe Solar Decathlon E-cube, de ultieme ecologische woning ontworpen door studenten en medewerkers van de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, wordt momenteel opgebouwd in Washington. Binnenkort neemt de internationale wedstrijd en jurering een aanvang (de competitie start op 22 september en loopt tot 2 oktober).

De opbouw kan live gevolgd worden via een webcam, en er zijn ook reeds archiefbeelden van de constructie beschikbaar.

Solar Decathlon 2011 – Team Belgium: Ghent University

4562210371_f9e39eb2e9Team masterstudenten geselecteerd voor US DOE Solar Decathlon 2011 wedstrijd. Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, FIRW, UGent

Een studententeam onder de naam Team Belgium: Ghent University, is geselecteerd voor deelname aan de prestigieuze US DOE Solar Decathlon wedstrijd die doorgaat in 2011. De US Department of Energy daagt onderzoeksinstellingen uit om een woning op zonne-energie te ontwerpen én te bouwen op de meest aantrekkelijke, effectieve en energie-efficiënte wijze mogelijk. In dit stadium zijn wereldwijd 20 teams geselecteerd na een strenge selectieprocedure die bestond uit twee selectierondes. Team Belgium: Ghent University is het enige Europese team dat de selectie haalde.
De wedstrijd wordt sinds 2002 tweejaarlijks georganiseerd door de US Department of Energy en gaat naar goede gewoonte door op de Mall te Washington DC. Het volgende evenement gaat door in het najaar van 2011, waarbij de woningen gedurende een tiental dagen worden opengesteld voor het brede publiek en er de combinatie van zonne-energie, energie-efficiëntie en architectuur te ontdekken. Tijdens deze periode worden er ook punten toebedeeld aan de woningen door een jury aan de hand van tien disciplines (vandaar de naam Decathlon), waaronder architecture, affordability, comfort,…

Voor de wedstrijd ontwikkelde het studententeam de E-cube. Deze betaalbare doe-het-zelf bouwkit wordt enkel door de zon van energie voorzien. De E-cube begint met een starter-kit die dan naar believen geüpgrade kan worden. Op die manier kunnen bewoners een volledig gepersonaliseerde woning samenstellen en worden de bouwkosten gespreid. Het kit-principe en een lage energievraag zorgen ervoor dat de woning betaalbaar blijft, een aspect dat dit jaar voor het eerst mee wordt opgenomen in de puntenverdeling.

In de volgende stap zal het team de woning verder uitwerken en verder op zoek gaan naar sponsors om het gebouw te realiseren. De woning zal dan in het najaar van 2011 verscheept worden naar de VS en vervolgens publiek tentoongesteld en getest worden op de Mall in Washington DC.

Verdere info en laatste nieuwsberichten zijn te vinden op hun site: http://solardecathlon.ugent.be

Het project werd gestart als thesisonderwerp aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, met als promotoren Prof. Steven Van Dessel en Prof. Arnold Janssens. Het core studententeam bestaat uit de thesisstudenten Michael Arens, Emelie Demasure, Peter Trappeniers en Toon Vermeir. In het voorjaar werd voor de tweede selectieronde het team uitgebreid met een Seed-team uit de eerste master: Thomas Delameillieure, Pieter Jan De Loof, Ruben Rottiers en Dietwin van de Walle. Het team wordt tevens uitgebreid met studenten en profesoren met diverse achtergronden en specialiteiten.

12