NL | EN

Vakgroep

Emeritaat Firmin Mees

Op 14 januari huldigde de vakgroep prof. Firmin Mees, die bij de start van het academiejaar 2015-2016 met emeritaat ging, na een carrière van 43 jaar aan de Universiteit Gent. In hun toespraken benadrukten Prof. Arnold Janssens, vakgroepvoorzitter, en Prof. Jan Moens, opvolger van Firmin Mees voor de lessen beroepspraktijk, de bijdrage van Firmin aan het onderwijs en aan het gebouwenpatrimonium van de universiteit. F. Mees gaf een overzicht van zijn carrière, en betrok hierin oud-collega’s, -medewerkers en alumni, waarvan velen de avond bijwoonden.

Emeritaat Firmin Mees

Klik hier voor een overzicht van de foto’s:
https://www.flickr.com/photos/ugentvas/albums/72157663856995662

Vakgroepreis New York

5531142741_269d21acbe_zVan 7 tot 15 februari 2011 werd er een vakgroepreis georganiseerd naar New York City.
Onder begeleiding van 5 vakgroepleden bezochten 29 masterstudenten honderden gebouwen, stadsvernieuwingsprojecten, tentoonstellingen, boekhandels en musea.

Tevens werd in de residentie van Belgisch Consul-generaal en Ambassadeur Herman Portocarero een nieuwe vakgroeppublicatie gepresenteerd in aanwezigheid van internationale genodigden: Belgium at the Fair. Exile on Main Street, een boek over het Belgische paviljoen op de wereldtentoonstelling van 1939-40 in New York, een gebouw dat na afloop van de tentoonstelling heropgericht werd op de VUU Campus in Richmond, Virginia, en dat momenteel aan renovatie toe is. Het boek verscheen onder redactie van Mil De Kooning en is uitgegeven als nummer 84 in de reeks Vlees & Beton. Op 5 april 2011 wordt een persvoorstelling georganiseerd in het Atomium, waar 2 studentenmaquettes van het gebouw worden tentoongesteld.

Foto’s van de vakgroepreis kan je hier bekijken

Overlijden Prof. Charles Vermeersch

4684615227_19596959f8Prof. Charles Vermeersch is na een slepende ziekte gestorven te Brugge op 8 juni 2010

Prof. ir. dr. Charles Leon Joseph Vermeersch (geboren te Brugge op 3 april 1934) behaalde de ingenieursgraad aan de UGent in 1960 met grote onderscheiding. Hij werd licentiaat in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening aan de KULeuven in 1965. Ondertussen was hij, van 1961 tot 1966, hoofd van de technische dienst van de stad Blankenberge. Tussen 1966 en 1978 was hij onder meer medewerker van de West-Vlaamse Intercommunale voor Technisch Advies en Bijstand (Witab) met als hoofdopdracht het geven van stedenbouwkundige adviezen aan en ontwerpen van stedenbouwkundige plannen voor de gemeenten.

Hij promoveerde in 1976 met grote onderscheiding tot doctor in de Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, met als proefschrift Het niveau van de structuurplanning als integrale benadering in een dynamisch planproces. In 1979 kwam hij in dienst bij de UGent als directeur en diensthoofd van de Dienst Stedenbouw en Planologie van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen. In 1985 werd hij aangesteld als gewoon hoogleraar in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening. Hij doceerde ook aan het Interfacultair Centrum voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (UGent), aan het GAS (Gediplomeerde in de aanvullende studies Stedenbouw / UGent) en aan het GGS (Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies Stedenbouw, KULeuven).

Charles Vermeersch was de oprichter en bezieler van de vernieuwde opleiding burgerlijk ingenieur-architect aan de UGent vanaf 1988/89. Hij heeft bijzondere verdiensten als opdrachthouder voor het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, 1992-1996, i.s.m. prof.dr. Louis Albrechts), als voorzitter van de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent (nagenoeg ononderbroken van 1980 tot 1998), en als lid van talrijke werkgroepen, projectgroepen en commissies op het gebied van de stedenbouw en de ruimtelijke ordening. Hij was sinds 1980 ondervoorzitter van de Provinciale Commissie van West-Vlaanderen van de Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen. Charles Vermeersch ging op rust in 1999.