NL | EN

Workshop

Workshop: De Plantage

CONTENT_WORKSHOP-1Van 31 mei tot 5 juni vindt in Denderleeuw een ontwerpworkshop plaats in het kader van het steunpunt ruimte. De workshop mikt op de ontwikkeling van planningsprocessen waarin planvorming en uitvoering nauwer op elkaar betrokken worden. Samen met lokale stakeholders en lokale overheden wordt een gedeelde ontwerpagenda ontwikkeld waarin de noden van lokale actoren worden betrokken op de verstedelijkings- en verduurzamingsopgave waar Vlaanderen voor staat.

Het gebied rond Liedekerke en Denderleeuw staat hierbij model als een plek waar verschillende verstedelijkingslogica’s elkaar kruisen. Het gebied maakt deel uit van een historische corridor van mercantiele steden langs de Dender, is vandaag de westelijke buitenrand van de Brusselse metropoolregio, maar is net zo goed een generiek staal van de Vlaamse nevelstad. In de workshop worden ruimtelijke strategieën ontwikkeld waarin de reconversie van de historische verstedelijking wordt gecombineerd met de ontwikkeling van een toekomstgericht ontwikkelingsperspectief. Er wordt gewerkt rond 5 thema’s: de wateropgave, bioproductief landschap, de woonopgave, kernversterking en mobiliteit. Deze worden betrokken op het leidbilt van ‘de plantage’. Dit beeld leest de omgeving als een half landelijke, half stedelijke context, en als vrijplaats voor lokaal experiment. 17 ontwerpers werken onder leiding van prof. Michiel Dehaene (vakgroep architectuur en stedenbouw, UGent) gedurende 5 dagen aan de uitwerking van ideeën die op basis van voorbereidend ontwerp en studiewerk van onderzoekers uit het steunpunt werden ontwikkeld. De resultaten van dit ontwerpwerk worden voorgesteld op 5 juni, in het kasteeltje in Denderleew.

Eindpresentatie Workshop ‘De Plantage’ 14u-16u
Het Kasteeltje, Stationsstraat 7, 9470 Denderleeuw

Na de presentatie wordt door de gemeente een drankje aangeboden.
Graag aanwezigheid bevestigen bij: Martin.Dumont@ugent.be

Content Workshop
Invitation Workshop