NL | EN

Luce Beeckmans wins Jan van Gelderprijs 2013

Luce Beeckmans wins Jan van Gelderprijs 2013

Luce Beeckmans’ dissertation “Making the African City” has been awarded the Jan van Gelder Prize for best art-historian publication of the year 2013. The Jan van Gelder Prize is an annual distinction awarded by the Association of Dutch Art Historians (VNK) to an author under 35.

Excerpt from the jury’s report:
Alle vier de genomineerde studies bezitten volgens de jury bijzondere kwaliteiten. Eén dissertatie echter verenigt deze allemaal en levert op geheel eigen wijze een bijdrage aan het Nederlands kunsthistorisch discours. Onderzoek doen naar primaire bronnen die niet voor het oprapen liggen, slecht ontsloten of toegankelijk zijn en zich op zeer verspreide locaties bevinden. Een zeer omvangrijk onderzoeksterrein, zowel fysiek als inhoudelijk, zich begevend op de terreinen van de sociologie, antropologie, stadsgeschiedenis, politieke geschiedenis en geschiedenis van de stedenbouw.

Dat heeft Luce Beeckmans (1983) voor elkaar gekregen met haar proefschrift ‘Making the African City. Dakar, Dar es Salaam, Kinshasa, 1920-1980’. Door een glasheldere structuur die niet rigide is en zorgvuldige formuleringen is deze omvangrijke studie spannend om te lezen. De wetenschappelijk weloverwogen verantwoording, de historiografische en methodische evaluatie die steeds gegeven worden, maken duidelijk dat hier een bijzondere stap wordt gezet in de geschiedschrijving van de stedenbouwkunde, zowel de Afrikaanse als in afgeleide zin ook de Europese. De wijze waarop gewerkt is, is een frisse bijdrage binnen het Nederlandstalig stedenbouwkundig discours. Het feit dat door de hele studie steeds weer wordt teruggegaan op de vorm van de stad is wat de jury betreft een belangrijke wetenschappelijke bijdrage. De fysieke effecten van papieren planvorming, segregatiepolitiek, demografische bewegingen, ideologie en lokale tradities worden ingezet om de structuur, het uiterlijk en de veranderingen van de stad te verklaren. Om daarbij een duidelijke koers te blijven varen, niet beperkt door methodische of andere uitgangspunten, is een grote verdienste die wat de jury betreft de Jan van Gelderprijs 2013 volkomen verdient.

http://www.kunsthistorici.nl/2013/11/onderzoek-naar-afrikaanse-steden-wint-jan-van-gelderprijs-2013/

Categories: Scholarships and Prizes
Tags: