NL | EN

Jens Van de Maele

Categorie: Wetenschappelijk Personeel
Telefoon: +32 (0)9 264 37 42
E-mail: J.VanDeMaele@UGent.be


Biografie

Jens van de Maele (1985) studeerde Geschiedenis aan de KU Leuven en de University of British Columbia (Vancouver). Tussen 2009 en 2012 werkte hij als praktijkassistent aan de onderzoeksgroep MoSa van de vakgroep Geschiedenis (KU Leuven). Hij publiceerde in de deze periode over stadsgeschiedenis, ecologische geschiedenis, en de relatie tussen beide. 

Sinds oktober 2012 werkt hij aan de UGent (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw) aan een doctoraatsverhandeling over de geschiedenis van de Belgische ministeriële huisvesting (1918-1970). Dit onderzoeksproject wil een nauwelijks belichte episode uit de architectuurgeschiedenis blootleggen, door na te gaan welke motieven en ambities de Belgische overheid had bij het bouwen van nieuwe ministeriële kantoren. Enkele onderzoeksresultaten werden al gepresenteerd op het congres “The office as an interior” (Bern, oktober 2013); andere publicaties en congresbijdragen zitten in de pipeline.

Download Curriculum