NL | EN

Pieter Uyttenhove

Categorie: Zelfstandig Academisch Personeel
Telefoon: +32 (0)9 264 39 26
E-mail: Pieter.Uyttenhove@UGent.be


Biografie

Sinds 2000, Hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de Stedenbouw aan de Universiteit Gent, vakgroep Architectuur en Stedenbouw. Vakgroepvoorzitter 2010-2014. Opleidingsvoorzitter van de master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Medeverantwoordelijke van Labo S, onderzoeksgroep stedenbouw.

Studeerde burgerlijk ingenieur-architect (KULeuven, 1975-1980). Behaalde het Diplôme d’études approfondies aan het Institut d’Urbanisme de Paris (IUP, 1981-1982) en doctoreerde aan de Ecoles des hautes études en sciences sociales (EHESS, 1999) in Parijs.

Onderzoeksdomeinen

  • landschapstransformatie en de relatie tussen stedenbouw, landschap en erfgoed
  • Eerste Wereldoorlog, landschap en wederopbouw
  • analoge ruimten en modellen in de stedenbouw
  • grote wooneenheden en de maakbaarheid van de samenleving
  • representatie van stad en landschap

Beurzen en prijzen

  • Canadian Centre for Architecture, Study Centre, 2000
  • Prijs Geert Bekaert, 2000

Publicaties, onderzoeksprojecten, doctoraten

Download Curriculum