NL | EN

Willem Bekers

Categorie: Assistent
Telefoon: +32 (0)9 264 37 42
E-mail: Willem.Bekers@UGent.be


Biografie

Willem Bekers (°1979) studeerde af als architect in 2002 met het ontwerp van een museum in Glasgow (“Museum of Ballistic Design, or: how I learned to stop worrying and love the bomb”) en een typologische onderzoek van kustverdedigingswerken.

Sinds 2004 is hij projectarchitect bij Import Export Architecture (Antwerpen) waar hij werkte aan ontwerp en realisatie van zeer uiteenlopende projecten met dikwijls onconventionele inslag en niet zelden met een sterke focus op complexere geometrieën. Voorbeelden hiervan zijn de toegangspunten en scenografie van de Antwerpse ruien (ondergrondse kanalensysteem), de Urban Camping (een mobiele kampeertoren), OBS° (een vogelobservatiehut uit zandzakken) en Fragile Lab (een modeshowroom op stelten).
Hij stond ook in voor de uitvoering van een aantal projecten in samenwerking tussen Import Export Architecture en Marc Koehler Architects, zoals het gemeentelijk ontmoetingscentrum te Loker (Heuvelland) en de ontwikkeling van auditoria voor de Vesalius campus van de Hogeschool Gent.

Sinds 2005 is Willem Bekers ook als deeltijds praktijkassistent actief aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw (UGent). Hij verzorgt mee verschillende cursussen rond CAD en beeldbewerking (CAAD, rapid prototyping, visualisatie, computational design).
Recente onderzoeksinteresses spitsen zich toe op de inzet van dergelijk instrumentarium op het vlak van de geschiedenis van de architectuur en stedenbouw, (militair) erfgoed en de geschiedenis van camouflage.