NL | EN

Nieuws

Integrated structures

3310527519_8cece7be64In de marge van “Constructieve aspecten van gebouwen” organiseert de vakgroep Architectuur & Stedenbouw i.s.m. de vakgroep Bouwkundige Constructies op dinsdag 10 maart om 18.00u “integrated structures”, een gastlezing door prof. Manfred Grohmann, hoofd van Bollinger + Grohmann (D).

Prof. Grohmann zal die avond een aantal recente werken van zijn internationaal gerenommeerde ingenieursbureau voorstellen, waaronder het nieuwe Rolex learning centre in Lausanne (arch. SANAA), BMW Welt in München (arch. Coop Himmelb(l)au) en de Nordkettenbahn in Innsbrück (arch. Zaha Hadid).

De toegang is gratis. Geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Doctoraatsverdediging Bruno Notteboom

3270861237_80f4e87035Ouvrons les Yeux! Stedenbouw en beeldvorming van het landschap in België 1890-1940.

Bruno Notteboom nodigt u graag uit op de openbare verdedeging van zijn proefschrift, ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Promotor: Prof.dr. Pieter Uyttenhove. Co-promotor: Prof.dr. Bart Verschaffel.

Woensdag 18 februari 2009, 18.30u. Auditorium K, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.

Piranesi. De prentencollectie van de Universiteit Gent

In het Museum voor Schone Kunsten van Gent loopt tot 18 januari een tentoonstelling over het grafisch werk van de Italiaanse architect, etser, en archeoloog Giambattista Piranesi (1720-1774). Bezoekersinformatie: www.mskgent.be

De tentoonstelling volgt de activiteiten van Piranesi aan de hand van zijn belangrijke publicaties: Piranesi als jong Venetiaans kunstenaar, als archeoloog van Rome, als ingenieur gefascineerd door de antieke infrastructuurwerken, als polemist die de uniciteit van de Romeinse tegenover de Griekse kunst verdedigt, als ontwerper van een visionaire reconstructie van het antieke Rome, en als handelaar in antiquiteiten (sectie I). Piranesi heeft in zijn carrière 135 grote stadszichten van Rome geëtst en gepubliceerd. De tentoonstelling plaatst deze ‘vedute di Roma’ in de traditie van de reisgids en de beeldvorming van de stad (sectie II). Het tentoonstellingsparcours eindigt bij reeks van de kerkers of de Carceri (sectie III). In de tentoonstelling zijn eveneens een zeldzame achttiende-eeuwse kurkmaquette te zien van het Pantheon, gemaakt door Piranesi’s tijd- en stadsgenoot Antonio Chichi, en een originele, onbekende tekening van Piranesi die recentelijk in Gent is opgedoken.

De etsen van Piranesi, en de historische prenten en boeken die het oeuvre in context plaatsen, zijn grotendeels afkomstig uit de collecties van de Universiteitsbibliotheek en de Vakgroepbibliotheek Architectuur & Stedenbouw van de UGent. De tentoonstelling is voorbereid en gerealiseerd door een team van de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de Universiteit Gent.

Curatoren: Maarten Delbeke, Dirk De Meyer, Bart Verschaffel, Sarah Schouwers (coördinator). Tentoonstellingsarchitecten: Guy Châtel & Kris Coremans m.m.v. Thijs Verfaille. Grafische vormgeving: Bas Rogiers

Student toont werk op Biënnale voor Architectuur in Venetië

Student toont werk op Biënnale voor Architectuur in Venetië. Jeroen Roosen, student in de derde bachelor burgerlijk ingenieur-architect, is één van de laureaten van de Everyville-wedstrijd. Hij zal zijn werk mogen tonen op de Biënnale voor Architectuur in Venetië. Hij is de enige Belgische student die al laureaat uit de bus kwam.

Everyville is een online competitie voor studenten, die georganiseerd werd naar aanleiding van “the 11th International Architecture Exhibition Venice”, een onderdeel van de Biënnale van Venetië. Op basis van een tekst van Aaron Betsky, curator van de tentoonstelling, werd een ideeënwedstrijd uitgeschreven. Het was de bedoeling om een manier te zoeken om een buitenwijk een bepaalde identiteit en
meerwaarde voor haar bewoners te geven. Onder de juryleden bevonden zich grote namen uit de architectuur, zoals Zaha Hadid, Thom Mayne en Paolo Baratta.

Doctoraatsverdediging Rika Devos

Doctoraatsverdediging Rika Devos

Op 12 september 2008 verdedigt drs. Rika Devos haar doctoraat met als titel “Modern at Expo 58. Discussions on post-war architectural representation.” De verdediging vangt aan om 17u, in auditorium M (Rozier 44, Gent).

Promotor: prof. dr. Mil De Kooning (UGent). Examencommissie: prof. dr. Luc Taerwe (voorzitter, UGent) prof. dr. Fred Brackx (UGent) prof. dr. Dirk De Meyer (UGent) prof. dr. Johan Lagae (UGent) prof. dr Réjean Legault (Université du Québec à Montréal, CA) prof. dr. Robert W. Rydell (Montana State University, USA) prof. dr. Bart Verschaffel (UGent)

Rika Devos is burgerlijk ingenieur-architect (UGent, 2000) en sinds oktober 2001 is zij als voltijds assistente verbonden aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de Faculteit Ingenieurswetenschappen. Zij voerde er doctoraatsonderzoek naar de architectuur van Expo 58.Delen van haar onderzoek werden gepresenteerd op congressen en gepubliceerd in boeken en tijdschriften in binnen- en buitenland. Met Mil De Kooning was zij co-editor van het boek Moderne architectuur op Expo 58. ?Voor een humaner wereld?(Dexia/Mercatorfonds, 2006) en co-curator van de gelijknamige tentoonstelling (Mechelen, 2008).

Download uitnodiging

Moderne architectuur op Expo 58

Van 21 juni tot en met 14 september 2008 loopt te Mechelen het Anno Expo project: een reeks evenementen en drie tentoonstellingen die de vijftigste verjaardag van Expo 58 herdenken. De Vakgroep Architectuur en Stedenbouw neemt het architectuurluik voor zijn rekening.

Drs. Rika Devos en prof. Mil De Kooning zijn curatoren van de tentoonstelling “Moderne architectuur op Expo 58,” die wordt opgezet in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot. Prof. Ronny De Meyer is de tentoonstellingsarchitect. De expositie is gebaseerd op het doctoraatsonderzoek van Rika Devos naar de moderne architectuur van de wereldtentoonstelling.

Expo 58 was de eerste naoorlogse internationale en universele wereldtentoonstelling. Van de architectuur beweerden critici en publiek unaniem dat ze “modern” was. Toch is het beeld van de wereldtentoonstelling allesbehalve uniform. De tentoonstelling in Lamot toont de veelkantigheid en levendigheid van de naoorlogse moderne architectuur aan de hand van 40 paviljoenen, waarvan er 35 met maquettes worden toegelicht. De tentoonstelling brengt enkele unieke originele schaalmodellen, zoals een sculptuur van beeldhouwer Jacques Moeschal – een ontwerp dat aan de Pijl van de Burgerlijke Bouwkunde vooraf gaat – een werkmaquette van het paviljoen van Gebouwen en Woningen (arch. Charles Van Nueten) en, als centraal prestigeproject, een presentatiemaquette van de onuitgevoerde Toren van de Televerbindingen (ir. Gustave Magnel en arch. Léon Stynen), een bruikleen van het Labo Magnel.

Daarnaast worden ook maquettes getoond die speciaal voor de tentoonstelling werden vervaardigd door professionele maquettebouwers en studenten van de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de Universiteit Gent. De paviljoenportretten worden vervolledigd met uniek beeldmateriaal: foto’s, tekeningen en plannen uit publieke en private archieven en collecties uit binnen- en buitenland.

Sculptuur in het Vleeshuis / De vruchten van de Jokerweek Bach 2

In het kader van het vak Kleur en Materialen gingen we dit jaar weer de monumentale toer op. In opdracht van het Brusselse Zinneke vzw ontwierpen de studenten 11 sculpturen die in een goed deel van de maand mei in de Brusselse binnenstad zullen worden opgesteld, ter aankondiging van de Zinneke-parade (31 mei).

Voor (slechts) één van die sculpturen kwam er jammer genoeg geen toelating; in ruil werd het gevaarte, een voorstelling van neerkolkend water, opgebouwd in het Gentse Vleeshuis, naar aanleiding van een tentoonstelling die de Hogeschool Gent er op 26 april organiseerde.

De andere bouwwerken worden vanaf 9 mei door de studenten zelf in Brussel geïnstalleerd. De helft ervan is opgetrokken in rotan, de andere helft in resthout afkomstig van de firma De Coene. Voor deze laatste sculpturen werden de panelen, op basis van de ontwerpen van de studenten, door de studenten en medewerkers van de Hogeschool Gent met een CNC-freesmachine aangemaakt en bijgeschaafd.

Het gros van het ontwerpwerk (en vlechtwerk voor de rotanstructuren) vond plaats tijdens de jokerweek. Het creatieve werk werd toen actief begeleid door Xavier de Kestelier en zijn collega Brady Peters, vanuit het vak Computerondersteunde Ontwerptechnieken.

Het hele project is een partenariaat tussen de Vakgroep A&S van de Ugent, de Hogeschool Gent, en Zinneke vzw. Het wordt gesteund door het Brussels Hoofstedelijk Gewest.