NL | EN

Onderwijs

De vakgroep Architectuur en Stedenbouw levert het overgrote deel van het onderwijs in de bachelor– en masteropleiding burgerlijk ingenieur-architect en draagt een belangrijk deel bij aan de master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.

Het ontwerp staat centraal in het onderwijs dat de vakgroep verzorgt. Niet alleen als het onderwerp van de studio’s en de vakken die de studio’s rechtstreeks ondersteunen, maar ook als een bijzondere houding ten aanzien van de brede waaier aan vakgebieden die met het ontwerpen te maken hebben, zoals de theorie en geschiedenis van de architectuur en de stedenbouw, de bouwfysica of de bouwtechniek.

In elk van die gebieden ontwikkelt de vakgroep origineel onderzoek, dat participeert aan het internationale wetenschappelijke debat. Waar relevant, treedt het onderzoek in dialoog met de architectuur- en stedenbouwpraktijk, door expertise bij te dragen aan de vormgeving van de gebouwde ruimte, en door op de actuele toestand van de gebouwde ruimte te reflecteren.

Opleidingen