NL | EN

Bouwfysica, constructie en klimaatbeheersing

Onderzoek in het domein van de Bouwfysica, Constructie en Klimaatbeheersing draagt bij tot de ontwikkeling van kennis over duurzame en energie-efficiënte gebouwen met een gezond en comfortabel binnenklimaat. Het warmte- en vochttransport in gebouwen en bouwcomponenten wordt beproefd, bestudeerd en gemodelleerd. In het Testcentrum voor Gevelelementen worden ondermeer de lucht- en waterdichtheid, weerstand tegen wind en hygrothermisch gedrag van bouwcomponenten onderzocht, zowel voor initiële condities als na kunstmatige veroudering. De prestatie van gebouwen en technische installaties wordt geanalyseerd en geoptimaliseerd met behulp van simulaties en metingen. Het onderzoek gebeurt zowel via meer fundamentele onderzoeksprojecten, als via ontwikkelings- en dienstverleningsprojecten in opdracht van private bedrijven of overheden, waarin de opgebouwde kennis en methodes worden toegepast en gevaloriseerd.

De onderzoeksgroep wordt geleid door professor Arnold Janssens en onderhoudt goede contacten en nauwe samenwerking met andere onderzoeksgroepen aan de Universiteit Gent, zoals de Technische Thermodynamica, en met onderzoekscentra in België en wereldwijd, waaronder KULeuven, VITO, WTCB, het National Research Council Canada en het University of Texas at Austin CEER. Bovendien zijn de onderzoekers actief in een aantal toonaangevende internationale organisaties zoals AIVC, ASHRAE, DBMC, IABP, IBPSA, IEA-EBC en ISIAQ.

De onderzoeksgroep geeft advies en ondersteuning aan bouwbedrijven, materiaalfabrikanten, ontwerpers en studiebureaus. Voor meer informatie, ga naar onze adviespagina.