Bouwfysica

onderzoek bouwfysica BouwfysicaDe onderzoeksgroep Bouwfysica, Constructie en Klimaatbeheersing (BFG) wil een bijdrage leveren tot het verbeteren van de energieprestatie en het binnenklimaat in gebouwen. Dit gebeurt zowel in meer fundamentele onderzoeksprojecten, waar de nadruk ligt op de studie van warmte- en massatransportprocessen in gebouwen en constructiecomponenten, als in toegepaste projecten, waar de opgebouwde kennis en methodes worden gebruikt voor de evaluatie en optimalisatie van energieconcepten en –technieken in zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Aangezien bouwconstructies met een goede energieprestatie ook specifieke oplossingen vragen voor het vochtgedrag, behoort de studie van vocht in gebouwen eveneens tot het onderzoeksdomein. Tot nog toe werd gewerkt aan projecten en publicaties over de modellering van warmte-, vocht- en luchttransport in gebouwen en bouwcomponenten, de prestatie-evaluatie van lage-energie bouw- en ventilatietechnieken, en van energierenovatietechnieken. Onderzoeksresultaten worden gevaloriseerd in ontwikkelings- en dienstverleningsprojecten in opdracht van industriële partners of van de overheid.

Het onderzoek staat onder leiding van Prof. A. Janssens, professor bouwfysica en bouwconstructieve toepassingen. Onderzoeksprojecten verlopen vaak in nauwe samenwerking met de UGent-onderzoeksgroep technische thermodynamica (EA03) en met onderzoekscentra buiten UGent, zoals K.U.Leuven, afdeling bouwfysica, en WTCB.

Leden van de onderzoeksgroep

Afgeronde doctoraten

Lopende PhD-projecten

 • J. Laverge (AAP), Performance based design of residential ventilation systems, 2007-2012 (promotor A. Janssens)
 • M. Van Belleghem (IWT-bursaal), Study of liquid moisture transport and drying processes in buildings, 2008-2012 (promotor M. De Paepe en A. Janssens)
 • M. Delghust (aspirant FWO-VITO), Energy renovation and occupant behaviour: towards a correct prediction of energy savings in dwellings, 2010-2013 (promotor A. Janssens)
 • L. Debacker (FWO-project), Strategies for moisture modelling in historical buildings, 2010-2013 (promotor A. Janssens en M. De Paepe)
 • E. Himpe, Performance assessment of zero-carbon dwellings, buildings and districts’, 2011-2014 (promotor A. Janssens)

Onderzoeks- en valorisatieprojecten

bouwfysica02 LARGE Bouwfysica

 • Wienerberger, Ontwikkeling van een atlas met koudebrugarme details en berekeningen voor geïsoleerde spouwmuren in overeenstemming met actuele thermische, akoestische en mechanische eisen in België, 9/2007-8/2008.
 • IWT-Tetra 2007, Na-isolatie van bestaande spouwmuren: analyse van kwaliteit en geschiktheid van materialen en uitvoeringstechnieken, o.l.v. UGent BFG (A. Janssens), onderzoekspartners WenK St-Lucas Architectuur, WTCB, CIR, 2007-2010.
 • EC 7e Kaderprogramma TREN/FP7EN/239497/‘Eco-life’, Sustainable zero carbon Eco-town developments improving quality of life across EU, o.l.v. COWI A/S (B. Madsen), Lyngby Denemarken i.s.m. 24 partners uit Denemarken, Litouwen en België, waaronder UGent BFG (A. Janssens), 2010-2015
 • US Department of Energy, Solar Decathlon 2011, Ontwikkeling en demonstratie van een bouwkit voor een energieneutrale woning, Team Belgium: Ghent University (S. Van Dessel).
 • IWT-Tetra 2011, Optimalisatie en kostenbeheersing van nul-energie massief- en passiefbouw voor betaalbare en sociale woningbouw, i.s.m. Hogeschool Gent.

Internationale samenwerkingsprojecten

Consultancy

De onderzoeksgroep geeft ook advies en ondersteuning aan bouwbedrijven, materiaalfabrikanten, ontwerpers en studieburaus. Er kunnen simulaties en metingen uitgevoerd worden ter beoordeling van de bouwfysische prestaties van constructiecomponenten en uitvoeringstechnieken.
De volgende onderzoeken kunnen worden uitgevoerd:

 • Fluxmetingen ter bepaling van de isolatiekwaliteit van wanden.
 • Luchtdichtheidsmetingen in situ met blowerdoor of tracergas methode.
 • Luchtdichtheidsmetingen in labo gevelelementen op constructieonderdelen in het testcentrum gevelelementen.
 • Waterdichtheidsmetingen in labo gevelelementen op constructieonderdelen in het testcentrum gevelelementen.
 • Simulaties ter bepaling van de Uf-waarde van raamprofielen en Ψ-waarde van bouwknopen.

Ander advieswerk is eveneens mogelijk indien de onderzoeksvraag in hetzelfde kennisveld ligt als het lopend onderzoek aan de onderzoeksgroep.

Contact

Prof. Arnold Janssens
Tel. 09/264 39 06
Arnold.Janssens@ugent.be

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
Plateaustraat 22, 9000 Gent
Westvleugel 2de verdiep