NL | EN

Ontwerp en ontwerpmedia

De onderzoekseenheid ‘Ontwerp en ontwerpmedia’ groepeert alle wetenschappelijke activiteiten waar de methodologie van het ontwerp centraal staan. De onderzoekseenheid heeft als doel het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het valoriseren van dit onderzoek in het onderwijs (via workshops en de masterscripties), het vertalen en communiceren van deze onderzoeksresultaten naar het publiek aan de hand van rapporten, publicaties, tentoonstellingen. Er bestaat een sterke verwevenheid tussen dit op de ontwerppraktijk gerichte onderzoek en het fundamentele onderzoek van de andere onderzoekscellen.
We kunnen drie gedeeltelijk met elkaar verweven onderzoekslijnen onderscheiden. Er is een methodologisch luik waarbij het ontwerp en de manier waarop met ontwerpvraagstellingen kan worden omgegaan aan een theoretisch reflectie wordt onderworpen. Een tweede onderzoeksluik richt zich specifiek op het inzetten van computersystemen ter ondersteuning van de ontwerper. Daarbij wordt nagegaan hoe ontwerpers specifieke technieken (CAD systemen, databanken, 3D-visualisatie engines, rapid protoyping, enz.) kunnen aanwenden ter ondersteuning van het beslissingsproces.
Tenslotte is het er onderzoek naar aanleiding van een concrete studie-opdracht of dienstverlening. Dit type onderzoek organiseert zich ad hoc naar gelang de opdracht en volgens verschillende schaalniveaus – gaande van de ruime regio (ruimtelijke ordening en planning) tot het bouwmateriaal (materiaalonderzoek en productontwikkeling).

Onderzoeksthema’s

  1. Ontwerptheorie, ontwerpmethodologie en architecturale typologie
  2. Ontwerptheorie en architectuuronderwijs: ontwerpmethode, ontwerpinstrumenten, media en voorstellingstechnieken en de manier waarop er via deze instrumenten kennisoverdracht plaatsvindt
  3. Modellering van gebouwinformatie (BIM), Linked Building Data, kennisgebaseerde ontwerptools, parametrisch en generatief ontwerpen