NL | EN

Theorie en geschiedenis

Het onderzoek in het domein van de Theorie en Geschiedenis van de Architectuur en de Stedenbouw gebeurt in wisselende samenwerkingsverbanden. Binnen de onderzoeksgroep heerst geen strikte terreinverdeling tussen bijvoorbeeld architectuurtheorie en architectuurgeschiedenis: de onderzoeksploegen worden per project gevormd. De onderzoeksthema’s die uitgebouwd worden gaan van de historiografie van de zestiende-eeuwse architectuur in Italië tot de (post-)koloniale stadsgeschiedenis in Midden-Afrika of de kritische conceptualisering van de wijzigende ontwerpinzet bij semi-publieke gebouwen:

  • De geschiedenis van de Belgische 20e-eeuwse architectuur en stedenbouw, in het bijzondere de wooncultuur van de jaren ’50 en ’60, de architectuur van de jaren ’30, Belgische wereldtentoonstellingen (o.m. Expo 58), institutionele gebouwen.
  • De naoorlogse architectuurkritiek, met nadruk op het oeuvre van Geert Bekaert.
  • De 20e-eeuwse architectuur- en stadsgeschiedenis en de erfgoedproblematiek in een (post)koloniale context, met bijzondere aandacht voor Midden-Afrika en Belgisch Kongo.
  • De evolutie van het landschap in Vlaanderen in de 20e eeuw, met bijzondere belangstelling voor de representatie en de theorievorming van het landschap en voor de impact van publieke infrastructuur op de betekenis en beleving van landschap en stad.
  • Het architectuurprogramma, de typologie en het architectuurontwerp van semipublieke gebouwen zoals cultuurgebouwen (theaters, musea … ) en scholen en het hergebruik van historische monumenten voor publieke functies.
  • De interactie tussen architectuur en de kunsten, onder meer kunst in de publieke ruimte, het tentoonstellen van architectuur en architecturale formats in de beeldende kunst.
  • De architectuurtheorie en de historiografie van de architectuur van de 16de tot en met de 18de eeuw in de Nederlanden, Italië en Centraal Europa, met bijzondere aandacht voor het werk van Piranesi, en voor Inwijdingsrituelen van cultusgebouwen in de 17de en 18de eeuw.
  • Theorie van de stad en de stadsrepresentatie
  • Virtuele ruimtes: de informatieruimte

De belangrijkste onderzoeksactiviteit bestaat uit doctoraatsonderzoek en het voorbereiden van publicaties en tentoonstellingen. In diverse projecten door Labo A en Labo S wordt de historische en theoretische onderzoeksexpertise gevaloriseerd in de vorm van beleidsondersteunende of publieksgerichte toepassingen.