NL | EN

AO1H1_strandpost

De studenten werden gevraagd een strandpost te ontwerpen, op een strook tussen de haven van Dunekerque en het gehucht Leffrinckoucke.

De strandpost moest een uitkijkplatform bevatten en een plek waar men zou kunnen baden. Het opzet was om via een elementaire architectuur, een reflectie te ontwikkelen over de elementen van de architectuur.