NL | EN

De monografische factor

Musea gewijd aan één kunstenaar maken wereldwijd opgang maar de reflectie op het monografisch museum is beperkt. In dit doctoraal onderzoek brengt Maarten Liefooghe ideaaltyperend de factor in kaart die kunstenaarsmusea van het (kunst)museum doet verschillen en de architectuur ervan een institutionele inzet geeft. ‘De monografische factor: theoretische en architecturale aspecten van kunstenaarsmusea’ volgt drie invalshoeken. Een eerste deel onderzoekt het monografisch perspectief met de notie van het oeuvre, de kunstenaarsmythes en de paradox van monografische benaderingen na de auteurskritiek. Deel twee conceptualiseert kunstenaarsmusea als hybride instellingen met aspecten van kunstmuseum, personenmemoriaal en archief, institutionele modi die in elkaar grijpen en zo onzuiver worden. Deel drie behandelt de cases van het Musée Gustave Moreau, het Museo Morandi, het Wilhelm-Lehmbruck-Museum, het Andy Warhol Museum en het Magritte Museum, en het Kirchner Museum en het Roger Raveelmuseum.