NL | EN

DO-IT HOUTBOUW

Het project DO-IT HOUTBOUW richt zich op elke houten draagstructuur voor applicatie in nieuwbouw, verbouwing of aanbouw. Een breed spectrum van typegebouwen wordt opgenomen binnen de projectdoelstelling (alleenstaande woningen, rijwoningen, appartementen, scholen, kantoren en industriële gebouwen). 

De hoofddoelstelling van dit project is de grote variatie aan houtbouwsystemen sneller klaar te maken om de energie neutrale gebouwen van de toekomst te kunnen realiseren. 

Verschillende partners werken samen aan onderdelen van dit project: TCHN, WTCB, UGent (onderzoeksgroep bouwfysica en laboratorium voor houttechnologie), VITO en KAHO Sint-Lieven. 

De onderzoeksgroep bouwfysica is verantwoordelijk voor labotesten en HAM-simulaties rond de wind- en waterdichtheid van bouwelementen en aansluitingen. Het doel is een gefundeerde inschatting te kunnen maken op mogelijke vochtinfiltratie en eventuele schaderisico’s voor een aantal kritische bouwknopen.

http://www.do-ithoutbouw.be/