NL | EN

Doctoraatsproefschrift Anne-Françoise Morel

Academiejaar: 2010/2011
Medewerkers: Anne-Françoise Morel Maarten Delbeke

Glorierijke Tempels of Babylonische Hoeren, de Beschouwing van kerkelijke Architectuur in Engeland 1603-1736 in Consecratiepreken

Dit proefschrift bestudeert de opvattingen over kerkgebouwen in de Engelse Kerk van de zeventiende en achttiende eeuw. Deze ideeën omhelzen het statuut van het kerkgebouw, liturgische functies, heiligheid, esthetische kwaliteiten, en functies voor de verering.

De studie gaat na welke betekenis en perceptie de Engelse Kerk aan de architectuur van het kerkgebouw toekende en hoe deze opvattingen het architecturaal ontwerp hebben beïnvloed. Door te onderzoeken hoe de kerkgebouwen beladen waren met betekenis zal bewezen worden dat het mogelijk is nieuwe perspectieven te ontwikkelen over de rol van hun architectuur.