NL | EN

Hoek’HUIS’ Papegaaistraat – Galgenberg

In de Gentse binnenstad zijn er een aantal sterk verkrotte of onbebouwde hoekpercelen. Het straatbeeld wordt bij het uitblijven van bebouwing bepaald door wachtgevels. 
Een oorzaak van het onbebouwd blijven is dat hoekpercelen niet beschikken over een private ‘achterzijde’ zoals wel het geval is bij de typische rijwoning. Privacy, lichtname en een eigen buitenruimte zijn hier niet evident. Wanneer het perceel dan ook nog eens zeer klein qua oppervlakte is, zoals hier, vergroot deze probleemstelling. 
Anderzijds bieden hoekpercelen door hun strategische ligging uitzonderlijke mogelijkheden.  Zo kunnnen zij in het perspectief van 2 of meerdere straten een uitstraling naar een ruimere omgeving geven én nemen. 
De ontwerpopdracht bestaat erin om een gebouw te ontwerpen dat gebruikt kan worden als verblijf voor een jong ‘gezin’ en een beroepsmatige activiteit die aan dit wonen gekoppeld is (de beroepsactiviteit wordt dus door één van de gezinsleden uitgeoefend).