NL | EN

Kunstmusea in Vlaanderen

Gekaderd binnen een onderzoeksproject van Labo A, werd aan de studenten gevraagd mini-ontwerpen te maken voor een hedendaags kunstmuseum in een middelgrote stad. Door zowel de expositie van kunstwerken, de institutionele werking van een museum en de museumarchitectuur op ontwerpmatige wijze te onderzoeken, werd gepoogd om interessante ‘museummodellen’ op het spoor te komen.

De studenten werkten vier projecten uit, elk op basis van een andere insteek: ‘het museum als achtergrond en kader’, ‘het museum als verzameling van kamers en kabinetten’, ‘het museum als een bibliotheek’ en ‘het museum als parcours en gebied’.