NL | EN

octree heaven

In deze opgave worden de aangereikte vaardigheden met betrekking tot de Grasshopper plug-in voor Rhino ingezet, in combinatie met de Pepakura uitvouw-software. Er is gevraagd een model te ontwikkelen op basis van een gedifferentieerde octreepartitionering, waarbij elke individuele cel nog specifieke nabewerkingen kent. Van dit model dient vervolgens een maquette in papier vervaardigd te worden op basis van een uitvouwing, alsook een aantal renderings met behulp van 3dsMax (of andere software die illumination kan simuleren, zoals VRay).