NL | EN

Param.Appt

In deze opgave formuleren studenten een alternatieve inrichting voor een bestaand appartement, door de introductie van een supermeubel dat het gevraagde programma omvat en tegelijkertijd de ruimte verdeelt in functionele zones.

De oefening maakt studenten vertrouwd met de parametrische modelleertool Grasshopper en met de basisprincipes van rapid prototyping met behulp van lasercutters en 3D-printers. Daarnaast worden constructiedetails op schaal 1:1 aangeleverd. Op die manier behandelt de oefening de volledige niet-lineaire workflow vanaf schetsontwerp tot (digitale) fabricatie.

www.coougent.com