NL | EN

Park 14-18. Atlas van storylines

Onderwijs: Bijzondere vraagstukken
Academiejaar: 2011/2012
Medewerkers: Jan de Graaf Pieter Uyttenhove

In 2014-2018 is het de honderdste herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Eén van de frontzones liep van Nieuwpoort tot de Alpen. De Westhoek draagt nog onnoemlijk veel sporen en relicten van deze vrijwel immobiele loopgravenoorlog. Zowel economisch als ruimtelijk zal de herinnering aan WOI in de komende jaren belangrijke gevolgen hebben. Park 14-18, het ‘masterplan’ voor de frontzone, is gebaseerd op een landschappelijke scenografie van ‘points of view’ en op hun onderlinge relatie aan de hand van ‘storylines’. 

Het bijzonder vraagstuk ging tweeledig te werk. Een atlas werd gemaakt, opgevat als een stapel kaarten (geografie, chorografie en topografie). Tegelijk werden storylines gecreëerd die de geschiedenis ‘relateren’. De kern van de opdracht was het ontwerpen van deze storylines, één per student. Deze verhaallijnen (paragrafen of hoofdstukken in de atlas) dienden te worden verbeeld in tekst, fotografie, kartografie, etc.

Atlas van Storylines