NL | EN

Renovatie van historische gevels: redding of doodsteek?

Academiejaar: 2015/2016
Medewerkers: Klaas Calle Nathan Van Den Bossche

Onderzoek naar een hygrothermisch betrouwbare risicoanalyse

Heel wat historische gebouwen hebben te kampen met waterinfiltratie of hygrothermische problemen. Hieronder hebben de duurzaamheid, het binnenklimaat en de thermische/mechanische prestaties van historisch erfgoed zwaar te leiden.

Momenteel is er een gebrek aan kennis om de hygrothermie van dit type massieve gevels correct te simuleren, waardoor men bij renovatie enkel vertrouwt op gekende recepten en trial-and-error.

De toepassing van HAM-simulaties heeft hier een groot potentieel, op voorwaarde dat er een goede kennis is van de randvoorwaarden. Maar bij historische muurpakketten zijn het net die input-parameters (de opbouw, de materiaalkarakteristieken, het buiten-/binnenklimaat, imperfecties, …) die onzeker zijn. Monte Carlo simulaties kunnen deze onzekerheden kaderen, waardoor een betrouwbaar schademodel kan worden opgesteld. Dat schademodel in combinatie met een calculatie van de financiële gevolgschade zal leiden tot een betrouwbaar risicomodel.