NL | EN

Stichtingsrituelen en architectuur in vroegmodern Europe

In de periode 2008-2013 is onder het promotorschap van Maarten Delbeke en in samenwerking met Universiteit Leiden (Caroline van Eck, Minou Schraven) onderzoek gevoerd naar de manier waarop vroegmoderne stichtingsrituelen inzicht geven in de betekenisdimensie van gebouwen. Dagmar Germonprez en Anne-Françoise Morel hebben onderzoek uitgevoerd naar de parafernalia die zijn geproduceerd bij het funderingsritueel van de Sint-Pieterskerk in Gent, en Anne-Françoise Morel heeft binnen een BOF-project een proefschrift geschreven (2011) over Engelse inwijdingspreken van kerken in de lange zeventiende eeuw, om op die manier zicht te krijgen op de veranderende visie op het kerkgebouw in die context. Eelco Nagelsmit heeft met behulp van een FWO-beurs een doctoraat afgewerkt (2014) over de kerk- en altaararchitectuur in Brussel in de zeventiende eeuw, om te begrijpen hoe rituelen en evenementen deze architectuur tot actieve ‘agents’ maakte in de religieuze en politieke context van het moment.