NL | EN

Zero gravity

Wanneer digitale 3D-modellen worden bekeken in een belevingsomgeving, lijkt de grens tussen hun representatieve functie en de  fysieke ervaring ervan te worden opgeheven. Binnen dit concept van ‘immersive space’ kan de vraag gesteld worden in welke mate deze verzelfstandigde digitale ruimte los kan gezien worden van de traditionele parameters die onze ruimtelijke omgeving bepalen, zoals schaal, zwaartekracht, licht, enz.

Voor het keuzevak Computerondersteunde Ontwerptechnieken 3 wordt een betreedbare kubus gebouwd, waarvan de zijvlakken een continu projectievlak vormen voor een geanimeerd 3D-model. Aan de studenten werd gevraagd om een lusvormig parcours te visualiseren doorheen een digitale ruimte, die een antwoord biedt op bovenstaande problematiek. De resulataten zijn uiteenlopend en verkennen de potentie van variabele zwaartekracht en licht, de toepassingen van disproportionele schaal en de ruimtelijke illusies die resulteren uit geanimeerde texturen en architecturale objecten.

www.coougent.com