NL | EN

Posts Tagged "Jan Moens"

Bouwen met maquettes: van idee tot uitvoering

Op zondag 23 november 2014 wordt voor de vierde keer de Dag van de Wetenschap georganiseerd. Onderwijsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen, zorgcentra, musea en bibliotheken tonen hun wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties.

In het STAM in Gent geeft professor Jan Moens een lezing over het bouwen met maquettes, aansluitend bij de tentoonstelling ‘Verbeelding op schaal’.

http://www.stamgent.be/nl/activiteiten/detail/p/dag-van-de-wetenschap-2014

Prijs Marcel Herman 2011

 Eline Himpe en Leen Trappers, beide ir.arch van de Universiteit Gent, werden laureaat van de masterproefprijs ‘PMH2011 Master’. De Belgische vereniging ATIC geeft deze jaarlijkse prijs aan het beste eindwerk dat een onderwerp behandelt uit het vakgebied verwarming, verluchting en klimatisatie (HVAC).

Eline en Leen namen het met hun werk op tegen collega’s van K.U.Leuven, UCL en UGent. De ATIC-jury oordeelde dat hun masterproef over ‘De totale energieconsumptie van een nul-energiewoning: impact van de gebouwschil en van de technische installaties’ (promotor Prof. J. Moens, ATIC-peter Prof. A. Janssens) een frisse, objectieve kijk bracht op een zeer actueel thema, nl. dat van de nul-energiewoningen. (meer…)

Ontwerp van Stefan Hooijmans en Tom Goddeeris wint Studentenstaalprijs 2009-2010

 Op 18 november werd in Louvain-La-Neuve op de Staaldag de prestigieuze studentenstaalprijs uitgereikt. Stefan Hooijmans en Tom Goddeeris (Ma2 – Optie Bouwtechniek) werden als laureaat uitgeroepen in de Categorie A – Gebouwen standpunt Architectuur met het project Watertaxihaven te Gent (promotor Jan Moens). Dit project startte voor de studenten als atelieropdracht in Ba3 en werd door henzelf gekozen om verder uit te werken binnen het atelier Architectuurontwerp en Bouwdetail (Ma1, Ma2). Een toelichting bij het project door de studenten.

Bekijk een slideshow:
http://www.infosteel.be/studentenstaalprijs10/slideshow/ssp10_a007.swf

Infopunt voor passiefscholen

Infopunt voor passiefscholenIn het kader van het ‘Bijzonder Vraagstuk: Bouwtechniek’, onder begeleiding van Prof. Jan Moens, Nathan Van Den Bossche, Marc De Kooning, Klaas De Rycke en Rolf Van Steenweghe namen 10 studententeams uit de 1e en 2e master deel aan een ontwerpwedstrijd georganiseerd door AGIOn en PassiefhuisPlatform. De wedstrijd werd uitgeschreven aan alle Vlaamse architectuurscholen voor het ontwerpen van een infopunt voor passiefscholen. Dit infopunt zal van school tot school gaan en zo heel Vlaanderen doorkruisen, waarbij de 24 geselecteerde passiefscholen eerst aan bod zullen komen. Bedoeling van dit infopunt is om op een ludieke manier het initiatief om passiefscholen te bouwen ook te gebruiken om leerlingen, leerkrachten, ouders,… te sensibiliseren. (meer…)

Betonnen Fietsenstallingen in Gent

4013778050_89c8085dba_zGent is momenteel het decor voor een uniek gebeuren. Prefab betonnen bouwsels installeerden zich op vier drukke locaties. Ze zijn het resultaat van het Bijzonder Vraagstuk dat de Universiteit Gent oplegde aan de studenten burgerlijk ingenieurarchitect van het 4de en 5de jaar.

Uitgangspunt was dat fietsenstallingen praktisch, duurzaam maar ook esthetisch inpasbaar moeten zijn in de leefomgeving. Sterker, dat ontwerp en inplanting het gebruik van de fiets kunnen aanmoedigen. Ook diende tijdens het ontwerpproces voldoende aandacht besteed
te worden aan ergonomie en veiligheid. Om daaraan te voldoen werd de deskundige hulp van de Fietsersbond ingeroepen.

(meer…)

DUURZAAMISME Lezingen

3321425191_368fdc1bc7 Woensdag 25 maart wordt de DUURZAAMISME reeks afgesloten met een fonkelend programma.

Om 18h: lezing Thomas Rau (RAU, NL) en om 19h30: lezing Lieven De Cauter (mad max phase of globalisation, BE). Aansluitend rondetafelgesprek met Thomas Rau (RAU), Lieven De Cauter (RITS, Berlage Institure, KUL), Jan Moens (Bureau Bouwtechniek, vakgroep architectuur en stedenbouw UGent) en Marcel Smets (vlaams bouwmeeter, KUL), in goede banen geleid door Tijl Vanmeirhaeghe (BARAK, vakgroep architectuur en stedenbouw UGent); afsluitende bar in hongaarse zaal!