Prijs Marcel Herman 2011

111221 prijs marcel herman 2011 Prijs Marcel Herman 2011Eline Himpe en Leen Trappers, beide ir.arch van de Universiteit Gent, werden laureaat van de masterproefprijs ‘PMH2011 Master’. De Belgische vereniging ATIC geeft deze jaarlijkse prijs aan het beste eindwerk dat een onderwerp behandelt uit het vakgebied verwarming, verluchting en klimatisatie (HVAC).

Eline en Leen namen het met hun werk op tegen collega’s van K.U.Leuven, UCL en UGent. De ATIC-jury oordeelde dat hun masterproef over ‘De totale energieconsumptie van een nul-energiewoning: impact van de gebouwschil en van de technische installaties’ (promotor Prof. J. Moens, ATIC-peter Prof. A. Janssens) een frisse, objectieve kijk bracht op een zeer actueel thema, nl. dat van de nul-energiewoningen. Lees verder »

Ontwerp van Stefan Hooijmans en Tom Goddeeris wint Studentenstaalprijs 2009-2010

101215 studentstaalprijs Ontwerp van Stefan Hooijmans en Tom Goddeeris wint Studentenstaalprijs 2009 2010Op 18 november werd in Louvain-La-Neuve op de Staaldag de prestigieuze studentenstaalprijs uitgereikt. Stefan Hooijmans en Tom Goddeeris (Ma2 – Optie Bouwtechniek) werden als laureaat uitgeroepen in de Categorie A – Gebouwen standpunt Architectuur met het project Watertaxihaven te Gent (promotor Jan Moens). Dit project startte voor de studenten als atelieropdracht in Ba3 en werd door henzelf gekozen om verder uit te werken binnen het atelier Architectuurontwerp en Bouwdetail (Ma1, Ma2). Een toelichting bij het project door de studenten.

Bekijk een slideshow:
http://www.infosteel.be/studentenstaalprijs10/slideshow/ssp10_a007.swf

Technisch Advies 2010-2011

101025 technisch advies Technisch Advies 2010 2011Vanaf deze week start het ‘Technisch Advies’ weer op. Studenten van 2e Bachelor tot 2e Master kunnen na afspraak op donderdagnamiddag terecht in Atelier 2 voor technisch advies. De bedoeling is dat studenten voor specifieke technische problemen worden doorverwezen door de begeleiders van het Atelier, Bijzondere Vraagstukken of Scripties. Lees verder »

Infopunt voor passiefscholen

100510 Infopunt voor passiefscholen Infopunt voor passiefscholenIn het kader van het ‘Bijzonder Vraagstuk: Bouwtechniek’, onder begeleiding van Prof. Jan Moens, Nathan Van Den Bossche, Marc De Kooning, Klaas De Rycke en Rolf Van Steenweghe namen 10 studententeams uit de 1e en 2e master deel aan een ontwerpwedstrijd georganiseerd door AGIOn en PassiefhuisPlatform. De wedstrijd werd uitgeschreven aan alle Vlaamse architectuurscholen voor het ontwerpen van een infopunt voor passiefscholen. Dit infopunt zal van school tot school gaan en zo heel Vlaanderen doorkruisen, waarbij de 24 geselecteerde passiefscholen eerst aan bod zullen komen. Bedoeling van dit infopunt is om op een ludieke manier het initiatief om passiefscholen te bouwen ook te gebruiken om leerlingen, leerkrachten, ouders,… te sensibiliseren. Lees verder »

Foto’s Betonnen Fietsenstallingen in Gent

 

Meer informatie:
http://www.architectuur.ugent.be/2009/10/betonnen-fietsenstallingen-in-gent