NL | EN

Berichten met trefwoorden "Jan Moens"

Studiedag rond energetische renovatie van appartementsblokken

Picture-Expert-DayAppartementsblokken uit de jaren ‘60 en ‘70 zijn vandaag aan een grondige renovatie toe. In de praktijk lijkt dat vaak quasi onmogelijk door de vele technische, financiële en organisatorische moeilijkheden. Op deze Expert day wordt deze problematiek vanuit vier invalshoeken benaderd: visie, energie, techniek en praktijk. Deze studiedag, georganiseerd door Universiteit Gent en Pixii, richt zich tot architecten, energiedeskundigen, aannemers, syndici en overheden.

Sprekers zijn onder meer Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, Filip Canfyn, Bert Vanderwegen (Pixii), Dominique krickovic (voorzitter UVS), Bart Frijters (Renotec), en niet minder dan 9 UGent-medewerkers.
Ontdek het gedetailleerde programma op
http://pixii.be/agenda/expert-day-energetische-renovatie-van-appartementsblokken#programma

Deze studiedag kadert in het UGent Horizon platform: een kennishub waarbij 13 professoren zich engageren om te werken rond deze problematiek.
http://www.horizon-ugent.be/

Bouwen met maquettes: van idee tot uitvoering

Op zondag 23 november 2014 wordt voor de vierde keer de Dag van de Wetenschap georganiseerd. Onderwijsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen, zorgcentra, musea en bibliotheken tonen hun wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties.

In het STAM in Gent geeft professor Jan Moens een lezing over het bouwen met maquettes, aansluitend bij de tentoonstelling ‘Verbeelding op schaal’.

http://www.stamgent.be/nl/activiteiten/detail/p/dag-van-de-wetenschap-2014

Prijs Marcel Herman 2011

111221_prijs-marcel-herman-2011_LARGEEline Himpe en Leen Trappers, beide ir.arch van de Universiteit Gent, werden laureaat van de masterproefprijs ‘PMH2011 Master’. De Belgische vereniging ATIC geeft deze jaarlijkse prijs aan het beste eindwerk dat een onderwerp behandelt uit het vakgebied verwarming, verluchting en klimatisatie (HVAC).

Eline en Leen namen het met hun werk op tegen collega’s van K.U.Leuven, UCL en UGent. De ATIC-jury oordeelde dat hun masterproef over ‘De totale energieconsumptie van een nul-energiewoning: impact van de gebouwschil en van de technische installaties’ (promotor Prof. J. Moens, ATIC-peter Prof. A. Janssens) een frisse, objectieve kijk bracht op een zeer actueel thema, nl. dat van de nul-energiewoningen.

De impact van iedere technologische keuze werd op een interessante wijze volledig in kaart gebracht over de volledige levensduur van het gebouw. Daarnaast wisten de juryleden de zeer verzorgde presentatie te waarderen. De laureaat ontvangt een geldprijs en de mogelijkheid zijn onderzoek te publiceren in het ATIC-tijdschrift.

Meer info: http://www.atic.be/werkgroepen/prijzen

Ontwerp van Stefan Hooijmans en Tom Goddeeris wint Studentenstaalprijs 2009-2010

5263477656_46f0729350_zOp 18 november werd in Louvain-La-Neuve op de Staaldag de prestigieuze studentenstaalprijs uitgereikt. Stefan Hooijmans en Tom Goddeeris (Ma2 – Optie Bouwtechniek) werden als laureaat uitgeroepen in de Categorie A – Gebouwen standpunt Architectuur met het project Watertaxihaven te Gent (promotor Jan Moens). Dit project startte voor de studenten als atelieropdracht in Ba3 en werd door henzelf gekozen om verder uit te werken binnen het atelier Architectuurontwerp en Bouwdetail (Ma1, Ma2). Een toelichting bij het project door de studenten.

Bekijk een slideshow:
http://www.infosteel.be/studentenstaalprijs10/slideshow/ssp10_a007.swf

Betonnen Fietsenstallingen in Gent

4013778050_89c8085dba_zGent is momenteel het decor voor een uniek gebeuren. Prefab betonnen bouwsels installeerden zich op vier drukke locaties. Ze zijn het resultaat van het Bijzonder Vraagstuk dat de Universiteit Gent oplegde aan de studenten burgerlijk ingenieurarchitect van het 4de en 5de jaar.

Uitgangspunt was dat fietsenstallingen praktisch, duurzaam maar ook esthetisch inpasbaar moeten zijn in de leefomgeving. Sterker, dat ontwerp en inplanting het gebruik van de fiets kunnen aanmoedigen. Ook diende tijdens het ontwerpproces voldoende aandacht besteed
te worden aan ergonomie en veiligheid. Om daaraan te voldoen werd de deskundige hulp van de Fietsersbond ingeroepen.

(meer…)

DUURZAAMISME Lezingen

Woensdag 25 maart wordt de DUURZAAMISME reeks afgesloten met een fonkelend programma.

Om 18h: lezing Thomas Rau (RAU, NL) en om 19h30: lezing Lieven De Cauter (mad max phase of globalisation, BE). Aansluitend rondetafelgesprek met Thomas Rau (RAU), Lieven De Cauter (RITS, Berlage Institure, KUL), Jan Moens (Bureau Bouwtechniek, vakgroep architectuur en stedenbouw UGent) en Marcel Smets (vlaams bouwmeeter, KUL), in goede banen geleid door Tijl Vanmeirhaeghe (BARAK, vakgroep architectuur en stedenbouw UGent); afsluitende bar in hongaarse zaal!