NL | EN

Berichten met trefwoorden "STAM"

Seminars stedenbouwkundig onderzoek en beleid

120910_seminars-stedenbouwkundig-onderzoek-en-beleid_LARGEIn het najaar van 2012 organiseert het Labo Stedenbouw (Labo S), de stedenbouwkundige onderzoekscel van de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, twee seminars rond stedenbouwkundig onderzoek en beleid.

De opzet van beide seminars is om met een breed georiënteerde groep van beleidsvoerders, studie- en architectenbureaus, academici en andere deskundigen in het veld de relatie tussen onderzoek en beleid zowel kritisch te bespreken als nieuwe lijnen uit te zetten voor onderzoek en samenwerkingsverbanden in het domein van stedenbouw en landschap.

De seminars gaan door op 19 september (Toegepast onderzoek als reflexief proces) en 9 november (Landschap als integrerend kader) 2012 en vinden plaats in het STAM te Gent.

Inschrijving is gratis. Je kan je komst via e-mail aankondigen aan het adres van sam.lanckriet@ugent.be.

Via deze link kan u de brochure met het voorlopig programma van de conferentie downloaden.

Untitled (identity of place)

120305_untitled-identity-of-place_LARGEOp 2 en 9 maart vinden respectievelijk de opening van de tentoonstelling en het gelijknamige colloquium ‘untitled (identity of place)’ plaats. Beide evenementen zijn het resultaat van een wetenschappelijk en artistiek onderzoek dat parallel liep met de voorbereiding van de tentoonstelling ‘Edmond Sacré. Portret van een Stad‘ die momenteel loopt in het stadsmuseum STAM.

Het project ‘untitled (identity of place)’, een onderzoek naar de rol van stadsfotografie vandaag, werd gevoerd door onderzoeker Boris Snauwaert en fotografen Susanne Kriemann en Stephanie Kiwitt aan de Hogeschool Gent, departement KASK. Pieter Uyttenhove en Bruno Notteboom van de vakgroep Architectuur & Stedenbouw zijn copromotoren van dit project.

Edmond Sacré. Portret van een stad.

111025_Edmond_Sacre_a_LARGEOp vrijdag 18 november 2011 opent in het Stadsmuseum van Gent de tentoonstelling Edmond Sacré (1851-1921). Portret van een stad.

De tentoonstelling vloeit voort uit een reeks bijzondere vraagstukken en masterproeven aan de vakgroep architectuur & stedenbouw rond stadsfotografie.
Sacré is vooral bekend door de foto’s die hij rond de vorige eeuwwisseling van Gent maakte, maar zijn oeuvre is, zoals blijkt uit de expositie, veelzijdiger. Bruno Notteboom is samen met curator Dirk Lauwaert redacteur van de tentoonstellingscatalogus, terwijl Birgit Cleppe en Maarten Delbeke een bijdrage leverden aan dit boek. De scenografie is in handen van Guy Châtel en Kris Coremans.

De Gentenaar Edmond Sacré (1851 – 1921) was een veelzijdig en productief fotograaf. Hij is vooral bekend om zijn foto’s van Gent rond de vorige eeuwwisseling, maar hij fotografeerde nog veel meer. In het STAM maakt u voor het eerst kennis met zijn ruimere oeuvre.

Aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw onderging Gent een grondige transformatie. In de stadskern werden huizenblokken gesloopt om nieuwe pleinen te creëren en de historische monumenten vrij te maken. Er werden verbindingswegen aangelegd tussen het toenmalige zuidstation en het centrum. De hele stad zag eruit als één bouwwerf. Ook de stadsrand veranderde ingrijpend en verloor zijn landelijk karakter. In die tijd was de fotografie een nog relatief jong medium. Voor het eerst konden veranderingen in een stad uitvoerig gedocumenteerd worden. De foto’s van Edmond Sacré tonen het stadscentrum en de monumenten in Gent voor, tijdens en na de grote sloop-, bouw- en restauratiewerken. Daarnaast bracht Sacré de meest uiteenlopende zaken in beeld: hij maakte portretten van Gentenaars, groepsfoto’s van verenigingen en evenementen, fotografeerde fabrieken, de haven, landschappen …

De tentoonstelling in het STAM biedt voor het eerst een overzicht van het werk van Edmond Sacré. Centraal staan zijn blik en zijn keuzes als fotograaf. Wat fotografeerde hij wel en wat niet? Hoe bracht hij dit in beeld? En hoe kleurt dit onze blik op het verleden? Ontdek een stad in grondige verandering en volg de veelzijdige blik van een getalenteerd fotograaf.

Gent stad van alle tijden

5038561247_397fb758c2_zBij uitgeverij Mercatorfonds is zopas een nieuw boek verschenen over Gent, waaraan enkele vakgroepleden hebben meegewerkt. Het boek wordt gepubliceerd naar aanleiding van de opening van het Gentse Stadsmuseum STAM op 9 en 10 oktober 2010.

De redactie was in handen van Marc Boone en Gita Deneckere (UGent). Het boek is getiteld ‘Gent stad van alle tijden’: het biedt inzichten in vele aspecten van de Gentse stadsgeschiedenis en is geïllustreerd met 270 prachtige foto’s. Doctoranda Birgit Cleppe en Pieter Uyttenhove schreven een bijdrage over infrastructuur en stedenbouw in het Gent van de negentiende eeuw en twintigste eeuw.

Meer informatie: http://www.mercatorfonds.be/#/nl/cultuurgeschiedenis/gentstad-van-alle-tijden