NL | EN

Posts Tagged "STAM"

Seminars stedenbouwkundig onderzoek en beleid

 In het najaar van 2012 organiseert het Labo Stedenbouw (Labo S), de stedenbouwkundige onderzoekscel van de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, twee seminars rond stedenbouwkundig onderzoek en beleid.

De opzet van beide seminars is om met een breed georiënteerde groep van beleidsvoerders, studie- en architectenbureaus, academici en andere deskundigen in het veld de relatie tussen onderzoek en beleid zowel kritisch te bespreken als nieuwe lijnen uit te zetten voor onderzoek en samenwerkingsverbanden in het domein van stedenbouw en landschap.

De seminars gaan door op 19 september (Toegepast onderzoek als reflexief proces) en 9 november (Landschap als integrerend kader) 2012 en vinden plaats in het STAM te Gent.

Inschrijving is gratis. Je kan je komst via e-mail aankondigen aan het adres van sam.lanckriet@ugent.be.

Via deze link kan u de brochure met het voorlopig programma van de conferentie downloaden.

Untitled (identity of place)

 Op 2 en 9 maart vinden respectievelijk de opening van de tentoonstelling en het gelijknamige colloquium ‘untitled (identity of place)’ plaats. Beide evenementen zijn het resultaat van een wetenschappelijk en artistiek onderzoek dat parallel liep met de voorbereiding van de tentoonstelling ‘Edmond Sacré. Portret van een Stad‘ die momenteel loopt in het stadsmuseum STAM.

Het project ‘untitled (identity of place)’, een onderzoek naar de rol van stadsfotografie vandaag, werd gevoerd door onderzoeker Boris Snauwaert en fotografen Susanne Kriemann en Stephanie Kiwitt aan de Hogeschool Gent, departement KASK. Pieter Uyttenhove en Bruno Notteboom van de vakgroep Architectuur & Stedenbouw zijn copromotoren van dit project.

Edmond Sacré. Portret van een stad.

Edmond Sacré. Portret van een stad.Op vrijdag 18 november 2011 opent in het Stadsmuseum van Gent de tentoonstelling Edmond Sacré (1851-1921). Portret van een stad.

De tentoonstelling vloeit voort uit een reeks bijzondere vraagstukken en masterproeven aan de vakgroep architectuur & stedenbouw rond stadsfotografie.
Sacré is vooral bekend door de foto’s die hij rond de vorige eeuwwisseling van Gent maakte, maar zijn oeuvre is, zoals blijkt uit de expositie, veelzijdiger. Bruno Notteboom is samen met curator Dirk Lauwaert redacteur van de tentoonstellingscatalogus, terwijl Birgit Cleppe en Maarten Delbeke een bijdrage leverden aan dit boek. De scenografie is in handen van Guy Châtel en Kris Coremans. (meer…)

Gent stad van alle tijden

 Bij uitgeverij Mercatorfonds is zopas een nieuw boek verschenen over Gent, waaraan enkele vakgroepleden hebben meegewerkt. Het boek wordt gepubliceerd naar aanleiding van de opening van het Gentse Stadsmuseum STAM op 9 en 10 oktober 2010.

De redactie was in handen van Marc Boone en Gita Deneckere (UGent). Het boek is getiteld ‘Gent stad van alle tijden’: het biedt inzichten in vele aspecten van de Gentse stadsgeschiedenis en is geïllustreerd met 270 prachtige foto’s. Doctoranda Birgit Cleppe en Pieter Uyttenhove schreven een bijdrage over infrastructuur en stedenbouw in het Gent van de negentiende eeuw en twintigste eeuw.

Meer informatie: http://www.mercatorfonds.be/#/nl/cultuurgeschiedenis/gentstad-van-alle-tijden