NL | EN

TETRA-onderzoeksvoorstel : Energie-efficiënte strategieën voor een goed zomercomfort in BEN-woningen.

UGent (onderzoeksgroep Bouwfysica, Constructie en Klimaatbeheersing), KULeuven (onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen) en Odisee dienen samen een TETRA-onderzoeksvoorstel in rond energie-efficiënte strategieën voor een goed zomercomfort in BEN-woningen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Verhoogde vraag naar koeling in nZEB of BEN woningen

Tegen 2020 verscherpen de energieprestatienormen voor gebouwen zodanig dat ‘nearly Zero Energy Buildings’ (nZEB) de norm worden.  Het energieverbruik van nZEB woningen is zeer laag, de resterende energievraag kan grotendeels ingevuld worden met hernieuwbare bronnen.
Eén van de grote nieuwe uitdagingen hierbij is de verhoogde vraag naar koeling in deze doorgedreven geïsoleerde en luchtdichte gebouwen.
Dit probleem doet zich in woningen niet alleen voor in de zomer, maar ook in het tussenseizoen.

Picture1

Thermisch comfort leefruimte (Bron : Home for life, Esbensen, DK)

Nood aan advies bij ontwerp

Maatregelen zoals een doordachte oriëntatie, het beperken van het aandeel beglaasde delen, een performante buitenzonwering … laten toe de warmtewinsten van buitenaf reeds te beperken.  Om het risico op oververhitting verder te reduceren, kunnen energie-efficiënte, zogenaamde “passieve” koelstrategieën zoals bodemwarmtewisselaars, geothermische systemen, adiabatische koeling, nachtkoeling … ingezet worden.

Dit projectvoorstel voor praktijkgericht onderzoek wil het gebruik van energie-efficiënte koelstrategieën voor BEN-woningen meer in de markt brengen door een adviserende tool voor residentiële gebouwen te ontwikkelen. De tool evalueert en vergelijkt zowel het gerealiseerde comfort, het energieverbruik als de technische en economische haalbaarheid van de systemen. Daarnaast zal er ook een overzicht gemaakt worden van gemonitorde case studies.

Dit projectvoorstel richt zich tot architecten en bouwpromotoren, producenten, verdelers en installateurs van systemen, energieconsulenten en energie-adviesbureaus.

Wat kan dit project voor u betekenen?

Als architect, bouwpromotor of energieconsulent: u krijgt als eerste een totaaloverzicht van de mogelijke systemen en technieken op de markt, u verwerft inzichten in de state-of-the-art en innovatieve systemen die u bij uw volgende project kunt toepassen. U krijgt de mogelijkheid om een bèta versie van de adviserende tool te gebruiken en bijsturing te geven waar u dat nodig acht. Er wordt de nodige zichtbaarheid gegeven aan de aangeleverde case studies die worden gemonitord en waarvan de prestaties worden bestudeerd.

Als producent, verdeler of installateur: uw product of systeem krijgt aandacht en via de aangeleverde case studies en u komt u direct contact met geïnteresseerde architecten, bouwpromotoren en energie-adviseurs die uw product potentieel zullen inzetten.

Contact

Heeft uw bedrijf interesse om deel te nemen aan het project of wenst u bijkomende informatie, contacteer dan één van de projectpartners:

Dr. Hilde Breesch, KU Leuven Technologiecampus Gent, onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen: hilde.breesch@kuleuven.be (+32 476 65 81 74)
Prof. Dr. Marijke Steeman, UGent, onderzoeksgroep Bouwfysica, constructie en klimaatbeheersing: marijke.steeman@ugent.be (+32 485 94 08 73)